pliktetik – abort

I mitt exempel handlar det om en kvinna som blivit våldtagen på väg hem från en utekväll. Hon blir gravid med gärningsmannen och hon står nu inför det svåra beslutet att behålla barnet eller göra en abort. http://www.filosofi.itinspiration.nu/uncategorized/abort-3/

Om man ska se detta ifrån pliktetikens syn så måste jag först förklara vad som innebär med pliktetik. En plikt är en handling du själv ska följa beroende på vad du tycker, detta är något som du alltid står för och är inte något du får ändra åsikt kring för att du har olika känslor eller annat. Det är moraliska plikter som du anser är rätt att följa men som inte står ned skrivna i någon lag bok. Plikter är i många fall olika från person till person. Men dom vanligaste plikterna brukar likna dom 10 budorden, ex man får inte stjäla eller döda.

Immanuel Kant är en känd tysk pliktetiker som menar att man ska handla efter maxim. Detta är en regel som inte står skriven någonstans men man ska se det som en regel som kanske finns. Kan man tänka sig att denna plikt alltså maximen man ska utföra skulle kunna finnas som en lag så ska man följa efter den. Han menade att plikten är det enda väsentliga när man handlar. Med detta menade han att det aldrig får vara en känsla, eller lycka som får avgöra din handling, det beror på att i vissa lägen riskerar du att göra någonting dåligt. Det blir en ond handling. Men om man hela tiden följer sina plikter oavsett situation så kommer du alltid att göra rätt. Här skiljer sig konsekvens och pliktetik ifrån varandra. Inom konsekvensetiken ska du alltid tänka på vad konsekvenserna blir medans inom pliktetik så följer du bara din plikt.

Om man skulle sätta in pliktetik på mitt exempel så skulle det kunna vara att hon står inför att välja mellan att följa sin plikt eller att tänka på vad konsekvenserna blir. hon kanske har en plikt som är ”jag får inte döda” och därför måste hon enligt Kant följa denna plikt, för annars kan det inte vara hennes plikt. Om hon gör abort så ”dödar” hon ju faktiskt sitt barn. Hon står inför otroligt svåra beslut.