Pliktetik

Pliktetiken – Att ljuga eller tala sanningen?

Mitt etiska exempel inlägg handlar om att Lina är ute och klubbar och hon ser sin nära killkompis hålla på flörta med en tjej på klubben. Martins flickvän, Frida är dessutom Linas bästa vän, så i detta fall står Lina väldigt nära både två. Problematiken uppstår då Lina står inför ett svårt val, ska hon berätta för sin bästa vän att hon såg Martin hålla på och flörta med en annan tjej på klubben eller ska hon låta bli att berätta och inte svika sin nära vän Martin? (Länk)

Jag kommer skriva hur en pliktetiker skulle handla i denna situation men till att börja med ska jag förklara hur en pliktetiker tänker och gör sina val. Pliktetik eller med andra ord, regeletik som det brukar kallas för är en etisk teori som enbart styrs av regler. En pliktetiker har varje person plikter, med plikter menar man att man har handlingar man bör eller inte utföra, man kan exempelvis ha en plikt att man måste hjälpa de svaga och samtidigt ha en annan plikt att inte stjäla. Att tänka moraliskt innebär att uppfylla sina plikter, i mitt exempel är man moraliskt om man hjälper de svaga och omoraliskt om man stjäl. Vad som är viktigt att komma ihåg när det gäller pliktetik är att konsekvenserna av en handling spelar ingen roll om moralisk är rätt eller inte. Om jag hjälper en stackars utsatt människa som kommer upp på fötter och sen så mördar den här personen någon annan, då har inte jag gjort något moraliskt fel. Jag följde min plikt och då spelar det ingen roll om mina konsekvenser av mitt handlande. Det finns flera olika moral filosofier inom pliktetiken och jag kommer kort berätta två av dem:

  • Kristen etik
  • Kantiansk etik

Den kristna etiken har dominerat i västvärlden i alla fall så långt tillbaka till medeltiden och har inspirerat många andra moralfilosofier. Enligt den kristna etiken är en handling moralisk rätt om den följer Guds vilja och moralisk fel om den går mot Guds vilja. Gud är ju all god och allvetande och den som följer viljan hos den som är allvetande och allgod måste ju rimlig vara rätt, eller hur? Men hur vet man då vad som är Guds vilja? Ett sätt är förstås att läsa Guds bok, alltså bibeln. I den står det vilka plikter man ska utföra. När vi läser de tio budorden får vi reda på att man ska hedra sin moder och fader, att man inte ska döda osv. Men är kristen etik en moralisk filosofi, det låter mer att det ska handla om tro än om kritiska förnuft baserad resonemang. Det är svårt att påstå att kristen etik är en moral filosofi i alla fall i sin enklare form. Men det filosoferar väldigt mycket utifrån den kristna etiken. Sådant filosoferande handlar oftast om att man försöker uttolka Guds vilja.

Den kantianska etiken formuleras av den tyske 1700 – tals filosof Immanuel Kant. Kant intresserade sig av frågan hur man kan skilja handlingar som är moraliska från sådana som inte är det? Alltså om jag ska knyta mina skosnören för att jag ska gå ut på en liten promenad då är det knappast en moralisk handling, den är varken moralisk eller omoralisk, den är moralisk neutral, den har ingenting med moralen att göra. Men vad är det som kategoriserar handlingar som har med moral att göra? Enligt Kant så är det motivet hos personen som utför handlingen som är det avgörande. Det enda anledningar som är moraliska det är de som motiveras av en vilja att utföra en plikt, exempelvis om jag donerar pengar till välgörenhet för att jag vill utföra min plikt att hjälpa de utsatta och svaga då är min handling moralisk om jag däremot utför en handling i hopp om att jag kommer att tjäna pengar på den så är det inte moralisk, alltså om jag donerar pengar till en välgörenhet för att imponera på mina vänner så är min handling inte moralisk, det behöver inte vara moralisk fel men inte moralisk rätt, den är moraliskt neutral.

En handling är också moralisk neutral om den motiveras av en känsla, exempelvis kanske jag donerar pengar till välgörenhet för att jag känner medlidande för de utsatta och svaga då skulle Kant säga att min handling inte har någonting med moral att göra för Kant kan det aldrig finnas något moralisk i en handling som en person vill utföra för han eller hon har en viss känsla oavsett vad den känslan är, handlingen måste motiveras av en vilja att göra sin plikt. Men vad är det som avgör om den är moralisk rätt eller fel enligt Kant? Jo det beror på om handlingen följer eller strider mot en plikt. Om min plikt är att hjälpa svaga och utsatta och jag utför en handling med motivet att utföra den plikten exempelvis att donera pengar, så har jag handlat moralisk rätt men om jag struntar i min plikt så är jag omoralisk, konsekvenser spelar ingen roll. Om pengarna jag har donerat hamnar hos en galen person så har det ingen betydelse fören min handling är moralisk eller inte, det har bara mitt motiv bakom handlingen. Men hur kan vi veta vad som är vår plikt? Kant menade att vi måste använda vårt förnuft för att själva komma fram till vilken plikt vi har i varje given situation. För att hjälpa oss med det här, så formulerade Kant det så kallade det kategoriska imperativet, ordet imperativ kan vi tolka det som uppmaning och att imperativet är kategorisk betyder att det är gäller alltid i alla sammanhang. Det kategoriska imperativet är alltså en uppmaning från Kant som alltid gäller. Kant skrev flera versioner av det kategoriska imperativet och jag kommer ta upp två versioner:

  • Handla endast efter den regel som du skulle vilja se upphöjd till allmän lag

 

Om man vill veta vilken plikt man har i en viss situation ska man alltså fråga, vad skulle hända om alla gjorde så? Exempelvis, om mitt barn svälter och det enda sättet att skaffa mat till mitt barn är genom att stjäla, har jag nu en plikt att stjäla? Jag följer kants kategoriska imperativ för att ta reda på det, jag frågar mig själv, om alla andra som har ett svältande barn som det bara kan skaffa mat genom att stjäla också borde stjäla, om jag svarar ja på den frågan så har jag en plikt att stjäla åt mitt barn. Om jag sedan stjäl åt barnet för att jag har en vilja att utföra denna plikt så är min handling moralisk rätt.

En annan version av Kants kategoriska imperativ kan förklaras såhär:

  • Behandla människor som självändamål, inte som medel.

Att behandla människor som medel betyder att man utnyttjar människor för egen vinning, om jag är snäll mot någon bara för att jag hoppas att den här personen ska ge mig ett jobb då behandlar jag personen som ett medel. Att behandla människor som självändamål, det innebär att vi ser de som individer med egna känslor, eget förnuft och en egen vilja. Den här personen av den kategoriska imperativ betyder ungefär att man inte ska utnyttja andra människor.

Utifrån mitt etiska exempel står Lina inför ett val där hon antingen kommer få ljuga för sin bästa vän genom att inte berätta vad hon såg eller så talar hon sanningen. Om Lina har en plikt att inte ljuga, då blir det i detta fall att hon kommer följa sin plikt genom att hon talar sanning till Frida, detta skulle resultera till att Martin skulle bli arg eller ledsen på Lina, men som pliktetiker så struntar man i vad konsekvenserna blir. Har man en plikt då följer man den plikten oavsett om konsekvenserna är goda eller inte. Dock var Linas plikt en moralisk plikt för att hon inte ville ljuga för sin bästa vän. Hon ville att hon skulle få höra sanningen och oavsett om det slutade dåligt mellan Lina eller Martin, eller om Martin och Frida gjorde slut så hade hon ett gott motiv till det hela från början. Hon vill helt enkelt inte hålla det gömt från Lina. Även hur omständigheterna kunde se ut efteråt eller vilka konsekvenser det skulle bli så följde hon sin plikt.