Jämförelse: pliktetik och konsekvensetik

Mitt etiska problem handlade om ett gisslandrama i Malmö där en medelålders man tagit en tvåårig pojke som gisslan. Frågan var om det var rätt av polisen att avvakta med att gå in och skjuta mannen för att kunna rädda de båda, med risk för att gisslantagaren dödar den lilla pojken, eller om det hade varit rätt att döda gisslantagaren för att vara helt säkra på att rädda pojken. http://www.filosofi.itinspiration.nu/?s=gisslandrama+malm%C3%B6

Konsekvensetik och pliktetik är två olika etiker som skiljer sig åt. Konsekvensetik är en etik där en handling avgörs vara rätt eller fel beroende på den blivande konsekvensen medans pliktetik är en etik där själva handlingen avgör om det är rätt eller fel, man ska följa det som plikten säger är rätt.

Jag tror varken på att pliktetik eller konsekvensetik skulle funka helt i praktiken i ett samhälle eftersom det i de båda etikerna handlar om värderingar och alla människor har olika värderingar och åsikter. Om jag till exempel använder mig av mitt etiska problem och konsekvensetiken så skulle det bli problematik om vissa anser att det är rätt att döda gisslantagaren direkt för att vara säker på att man räddar pojken medans vissa kanske anser att det är rätt att vänta med att skjuta för att ha en chans att få ut dem båda. En pliktetiker skulle i mitt etiska problem inte skjuta då det är fel att döda, trots att man riskerar att pojken dör. Men även om pojken hade dött så hade det varit konsekvensen och då hade det inte spelat någon roll eftersom han/hon/hen ändå följt plikten att inte döda.

Som jag sa så handlar det om värderingar och i många fall skulle det nog fungera om alla levde efter någon av de två etikerna men jag tror att det i för många fall skulle bli problem på grund av olika värderingar om vad som är rätt eller fel i olika situationer.

Om jag själv ska ta ställning till vilken av dessa som jag tycker om bäst så skulle jag utan tvekan välja konsekvensetiken. Jag anser att det är viktigare att konsekvensen av en handling blir rätt än att själva handlingen är rätt. Om jag till exempel använder mig av frågan om abort när jag jämför pliktetik och konsekvensetik och vi säger att en ung tjej som fortfarande studerar på gymnasiet och bor hemma blev gravid. Här skulle pliktetiken säga nej till att göra en abort då det är fel att ta ett liv. En konsekvensetiker skulle istället se till hur konsekvensen av detta blir och med omständigheterna så skulle det kanske inte vara det rätta för den tjejen att få ett barn vid den tidpunkten och då skulle det rätta bli att gör en abort.

Pliktetiken känns för mig som för hård och för problematisk. Konsekvensetiken är också problematisk men den ser till hur resultaten av en handling blir vilket jag fastnar för mer. Dessutom finns det en teori inom konsekvensetiken som heter utilitarism och den innebär att en rätt handling ska medföra maximal lycka till samtliga. Det är i många situationer svårt att göra precis alla lyckliga men jag gillar tanken runt detta vilket också får mig att gilla konsekvensetiken mer än pliktetiken.