Om bedömningar av uppgiften

Du kommer att få skrivna omdömen om alla dina inlämnade uppgifter. Det är ditt viktigtaste dokument för att utvecklas och nå det betyg du vill uppnå.

Det är viktigt att du kommer ihåg

– att du inte får ett betyg förrän i slutet av kursen och att jag inte betygsätter era uppgifter.

– att läsa de kommentarer du får och funderar på hur du kan utveckla dig i kommande uppgifter.

– att du innan du skriver en uppgift går igenom alla de kommentarer du fått och använder kommentarerna som verktyg för att utvecklas.

– att du innan du lämnar in dina uppgifter alla de kommentarer du fått och ser om du själv tycker att du utvecklats i den riktning som kommentarerna pekar ut.

– att du innan du lämnar in dina uppgifter ser till att du uppfyllt alla kunskapskrav.

– att du om det är något du inte förstår eller inte är överens med mig om min bedömning kontaktar mig så att vi tillsammans kan diskutera varför jag bedömt som jag gjort och du kan framföra varför du tycker det är fel. Det förekommer att ändringar sker efter sådana samtal.

Har du andra frågor? Se FAQ

 

Kommentera