Konsekvensetik

Mitt etiska problem handlade om ett gisslandrama i Malmö där en medelålders man tagit en tvåårig pojke som gisslan. Frågan var om det var rätt av polisen att avvakta med att gå in och skjuta mannen för att kunna rädda de båda, med risk för att gisslantagaren dödar den lilla pojken, eller om det hade varit rätt att döda gisslantagaren för att vara helt säkra på att rädda pojken. http://www.filosofi.itinspiration.nu/?s=gisslandrama+malm%C3%B6

För att jag ska kunna avgöra vad som är rätt utifrån konsekvensetiken måste jag först gå igenom var konsekvensetik är.

Konsekvensetik går ut på att man handlar utefter hur konsekvensen av handlingen blir. En konsekvensetiker rangordnar alltså de olika handlingsalternativen efter hur utfallet blir och sedan agerar utefter det. Handlingen kan vara god eller ond beroende på hur konsekvensen eller utfallet blir. Handlingens godhet eller ondhet varierar också efter vem det är som tar besluten. Inom konsekvensetiken så pratar man om utilitarism och regelutilitarism.

Utilitarism är en teori som anser att en rätt handling ska maximera lyckan för så många människor som möjligt och minimera lidandet. En utövare av utilitarismen agerar alltså efter konsekvensen och konsekvensen ska göra gott för så många människor som möjligt och dessutom göra lidandet så litet som möjligt.

Om vi tar mitt etiska problem utifrån ett utilitaristiskt perspektiv så var det rätt av polisen att avvakta med att skjuta gisslantagaren eftersom det slutade med att de båda överlevde. Detta resulterade i goda konsekvenser för gisslantagaren eftersom han inte dog, även för pojken, kanske främst för pojkens familj, för att han överlevde och även för de poliser som gick in och fick ut de båda levade eftersom de inte behövde skjuta någon.

Men om situationen hade sett annorlunda ut så hade även polisens beslut om att avvakta kunnat vara helt fel enligt utilitarismen. Till exempel om gisslantagaren hade dödat pojken när poliserna tog sig in, då hade konsekvensen inte alls fört med sig någon lycka, utan då hade poliserna, pojkens familj och människor runt om fått lida istället. Då är frågan om man hade tyckt att det rätta, enligt utilitarismen, hade varit att skjuta gisslantagaren direkt. Det är svårt att säga eftersom man bara kan granska det efter att händelsen skett, men om situationen sett ut så, hade det inte heller gett maximal lycka till alla eftersom gisslantagaren blir skjuten och eftersom en utilitarists handlingar ska maximera lyckan för alla, så måste även konsekvensen för gisslantagaren bli så god som möjligt. Men i just den situationen så finns det inga andra val än att gisslantagaren dödar pojken eller att polisen dödar gisslantagaren vilket i båda fallen betyder lidande för någon eller några.

En annan teori som är en variant av utilitarismen är regelutilitarism. Enligt regelutilitarismen så ska konsekvensen av en handling maximera lyckan för så många som möjligt men detta ska ske med hänsyn till regler och lagar. Problemet här blir att regelutilitaristerna kan agera olika beroende på vem det är som bestämmer reglerna och vart i världen de bor, eftersom man har olika regler och lagar i olika länder.

Så, vad hade varit rätt att göra i mitt etiska problem enligt en utilitarist? Jag anser då att det hade varit rätt att göra som polisen gjorde, att avvakta med att skjuta gisslantagaren för att rädda livet på de båda, då blir ingen lidande och man följer alla regler om att man inte ska döda. Men det är också så att polisen får skjuta brottslingen om hen utger ett allvarligt, dödligt hot för någon annan människa. Så om polisen misstänkte att gisslantagaren skulle döda pojken så hade det även varit rätt. Problemet som uppstår då är att det inte medför maximal lycka för alla eftersom gisslantagaren blir skjuten, men eftersom det i den här situationen inte finns någon konsekvens som inte medför lidande för någon så måste man agera efter det som resulterar i mest lycka och minst lidande.

Ett problem jag ser med utilitarismen är att i många situationer är det omöjligt att alla får ut lycka av konsekvensen av en viss handling. Då blir det problematiskt eftersom utilitarism ska vara maximal lycka för alla men när detta inte går så blir någon lidande vilket leder till att utilitarismen inte fungerar i alla situationer.