Konsekvensetik

Mitt etiska exempel handlade om en förälder som jobbade som läkare på en avdelning för HIV och AIDS smittade patienter och får reda på att hens dotters pojkvän har visat positivt för HIV. Hen hamnar i dilemmat av att bryta tystnadsplikten och berätta för hens dotter eller ej.
Den etiska teorin konsekvensetik menar att man ska utgå från påföljderna för att kunna döma om en handling var rätt eller fel. Konsekvensetiker, som t.ex. Utilitarister, anser att handlingen ska avgöra utefter största möjliga lycka åt största möjliga antal individer. Konsekvensetik uppenbarar sig i olika former; Preferensutilitarism och Hedonistisk utilitarism som förekommer i häftet. Hedonistisk utilitarism menar att lyckan i samhället ska maximeras, och Preferensutilitarism menar att man ska maximera antalet tillfredsställda önskningar. Det som skiljer sig mellan dessa två är exakt vad som ska maximeras.
Jag kommer nu att att skriva hur en Hedonistisk utilitarist och Preferensutilitarsit skulle handla under mitt etiska problem.
Det varierar från person till person hur man tar ett beslut och vad man själv anser är rätt eller fel. I mitt fall måste personen välja mellan två roller, sin läkarroll eller sin föräldrarroll. En Preferensutilitarist skulle välja karriär framför sin familj eftersom det involverar en större mängd människor att tillfredsställa än personen i frågas familj. Om det skulle framkomma att läkaren hade brutit tysnadsplikten och avslöjat viktig information om en patients tillstånd skulle läkaren riskera att bli av med sin läkarlicens, och därav skulle också avdelningen lida en förlust i sin arbetsstyrka, för att inte nämna patienter som förlorar sin läkare. En Hedonistisk utilitarist skulle nog också ta samma beslut som en Preferensutilitarist och inte berätta för dottern eftersom det gynnar inte samhället att avslöja för hens dotter om hennes pojkvän. Problemet med att personen berättar för sin dotter om dotterns pojkvän är att det blir inte största möjliga lycka för alla. Pojkvännen blir utpekad och stämplad som HIV smittad och dottern kanske lämnar honom i sticket. Det är ett mycket själviskt val att berätta för sin dotter innan hen ens har sagt något till pojkvännen. Jag är själv mer av Preferensutilitarist eftersom jag tänker alltid vad som gynnar alla runtomkring mig mest, och inte hur lyckan i samhället maximeras. Jag tro mig veta bättre för samhället ibland än vad de vet själva.

Etik isär, tror jag personligen personen skulle nog med största sannolikhet följa sin föräldrainstinkt och avslöja hemligheten om hens dotters pojkvän och hans sjukdom, och riskera att bli av med sin läkarlicens eftersom hens barn är viktigare än karriären, och även för att hen vill skydda sin dotter. Men som en förälder tror jag att man väljer sitt barn framför allt annat.