Konsekvensetik

Konsekvensetik

En konsekvens är ett resultat av en handling, det vill säga det som händer av det du gör. Denna etiska teori går ut på att man skall utgå ifrån konsekvenserna för att avgöra om en handling är rätt eller fel. Människan skall handla på ett sådant sätt att så många som möjligt skall påverkas positivt. Den enskildes lycka stor inte i fokus, utan det är den totala mängden lycka som står i fokus. Vad som menas med lycka beror på situationen och vilket värde individen talar om. Problemet som uppstår skall bedömas efter det som leder till största möjliga lycka. En konsekvensetiker och en icke konsekvensetiker bedömer handlingar på olika sätt. Det som är en självklarhet för en icke konsekvensetiker kan vara motsatsen till det konsekvensetikern anser. Ett exempel på konsekvensetikerns tankesätt kan vara individens nyttiga kost där denne inte tycker inte om den nyttiga kosten. För en konsekvensetiker är det bra att fortsätta äta nyttigt eftersom att man kommer att förbättra sin hälsa och må bättre i längden – trots att man inte tycker om maten. För en icke konsekvensetiker är det en självklarhet att sluta äta nyttigt eftersom man inte tycker om det och det gynnar en själv att äta det som är gott – även om detta innebär onyttig mat som leder till ohälsa.

 

Utifrån det problem som jag skrev om i ett tidigare inlägg så skulle en konsekvensetiker resonera om handlingen är rätt eller fel beroende på konsekvenserna. Hur många kommer att gynnas av att X inte lämnar tillbaka plånboken och använder pengarna som finns i plånboken? De som skulle gynnas i det fallet är kvinnan som hittade plånboken, hennes tre barn samt hennes hyresvärd. Eftersom X betalar sin hyra med pengarna som hon har hittat har hon råd med att betala sin hyra för denna månad och på så vis undviker hon att bli vräkt från lägenheten. Detta leder i sin tur till att X och hennes tre barn inte hamnar på gatan, utan de har tak över huvudet samtidigt som hyresvärden får pengarna för hyran. I detta fall gynnas minst fem personer. Skulle X däremot ge tillbaka plånboken skulle det endast gynna ägaren till plånboken, det vill säga en person. Det är som sagt den största möjliga lyckan till största möjliga antal som prioriteras, vilket innebär att en konsekvensetiker anser att det är rätt att X behåller pengarna som finns i plånboken.

 

Nu kan man diskutera om detta är rätt eller fel. Personligen håller jag inte med om hur en konsekvensetiker ser på handlingen och konsekvenserna av handlingen då denne inte tar hänsyn till ägarens perspektiv. Ägaren är också en individ som kan ha en egen familj och en ekonomisk situation. Ägaren kanske kämpar med sina egna räkningar och behöver dessa pengar. Hen kan ha slitit hårt för att få ihop pengarna och nu när pengarna är borta kan det ställa om vardagen på ett negativt sätt och även påverka ens psyke på ett negativt sätt. Jag anser att X bör kontakta ägaren och ge tillbaka pengarna. Ägaren hade kanske hjälpt X med hyran eller bidragit med något annat positivt om X hade lämnat tillbaka plånboken. X kunde ha vunnit något ur det samtidigt som hon inte förstör någon annans tillvaro. Då jag är troende tror jag starkt på att Gud hjälper människor som gör det rätta. Enligt mig är det rätta att lämna tillbaka plånboken till ägaren. Även om hennes avsikt var god är det inte rättvist av henne att ta pengarna, vilket en konsekvensetiker inte skulle varit enig om.