Konsekvensensetikens olika följder

Mitt etiska moment som jag beskriv tidigare måste en ung tjej välja mellan att rädda en grym våldtäktsman eller rädda hans liv. Det som gör att hon måste välja är för att han har voltat med bilen han körde när tjejen jagade honom för han försökt ta livet av hennes nye vän. Hon måste på mindre en två minuter då välja att rädda en mammas pojke eller att låta den grymme våldtäktsmannen brinna upp och dö. ( För att komma direkt till mitt inlägg kan ni klicka direkt på följande länk: http://www.filosofi.itinspiration.nu/uncategorized/vad-ar-ratt-2/)

Konsekvenser beror på vilken handling vi har valt att göra utifrån ett moment eller problem vi stöter på i livet. En konsekvens kan ha både positiva och negativa utgångar. Det man aldrig kan veta i framtiden innan du bestämt dig för vad du ska göra är om handlingen du kommer att genomföra är bäst för dig, den drabbade, familjen etc. Alltså så kommer oavsett vad du bestämmer dig för kommer någon att få ut något positivt av det och någon annan något negativt av det. För att ni ska förstå vad jag kommer att prata om senare måste jag först förklara regelutilitarism och utilitarister (=konsekvensetiker i denna mening) menar att med ned en handling ska gynna så många personer som möjligt då av lycka. Och det i så fall som utilitarister menar med att det ska leda till mer lycka än olycka, vilket gör tjejens beslut väldigt svårt att välja under en väldigt kort stund som. Den tjej som jagade våldtäktsmannen på sin motorcykel, alltså ska agera på det sätt så det gynnar flest människor på ett så positivt sätt som möjligt. Kritik mot detta är att man inte säkert kan veta hur mycket lycka och olycka en handling kan leda till. Det gäller även att vara opartisk och objektiv i en konsekvensetikers tänkande, eftersom man inte utgår ifrån hur konsekvenserna blir för sina närmsta utan hur konsekvenserna blir för de flesta. Hedonisk utilitarism menar på att största möjliga lycka till största möjliga antal är det som gäller.

Regelutilitarism menar istället på att man bör utföra den handling som vanligtvis leder till störst lycka för så många som möjligt. För att detta ska det vara i regeln att det är  demokratiskt vald, kommer lydande av regler och lagar leda till den bästa effekten. Jag tror det är viktigt att man inte bortser från detta med demokratin. Eftersom ett demokratiskt val är ett val som majoriteten av de berörda valt. Följden blir då, enligt regelutilitarismen, den bästa effekten. Skulle det däremot vara en diktator som satt upp regler och lagar, håller inte regelutilitarismen då majoriteten inte gynnas, då samhället kommer att få olyckliga konsekvenser för att det troligtvis bara gynnar lite mindre en hälften av samhällets befolkning, då några alltid kommer att hålla med och stå på diktatorns sida. Regelutilitarister, som John Stuart Mill, argumenterar för att regler prioriteras, vilket jag tycker är den bästa effekten av just denna typ av de lemma.

När man pratar om regelutilitarism menar man istället att man bör utföra den handling som vanligtvis leder till att få största delen lyckligast. Men då att förutsättningen av att regeln är demokratiskt vald för att då kommer regler och lagar leda till den bästa effekten. Eftersom ett demokratiskt val är ett val som majoriteten av de berörda valt – blir följden, enligt regelutilitarismen, den bästa effekten. Skulle det däremot vara en diktator som satt upp regler och lagar, håller inte regelutilitarismen då majoriteten inte gynnas.

Så vad ska egentligen tjejen göra? Tänka på att hans eventuella familj kommer att må väldigt dåligt, familjen kanske inte ens vet om att denna typ av gärning har ägt rum i hans hus. Mannen kanske lider av någon slags psykisk sjukdom så han bara behöver hjälp med våldtäktsproblemen, eller så har han blivit inlärd med att man ska behandla kvinnor på det här sättet så att problemet aldrig kan bli återgäldat. Eller så låter tjejen på motorcykeln han brinna upp och dö för han har tagit så många liv ifrån så många troligtvis kärleksfulla familjen som blivit av med sina döttrar spårlöst genom åren.

Så för att tydliggöra vad jag anser är positiva och negativa konsekvenser av att antingen rädda livet på denna man eller att låta honom dö kommer jag att göra en rangordning utan planeringens innebörd.

Positva +  konsekvenser om han dör

 • Fler kvinnor slipper mista sitt liv
 • Flera familjer har kvar sina döttrar
 • En man som tagit flera liv mister till slut sitt eget för allt ont han gjort

Positiva + konsekvenser om han får leva

 • Familjen/vänner har kvar honom i närheten med då i fängelset
 • Inget eventuellt fängelsestraff för tjejen
 • Han får en chans till att bli en bättre person

Negativa – konsekvenser om han dör

 • Mamma/pappan mister sin son
 • Stor sorg för familj och släkt
 • Eventuell fängelseföljd för tjejen

Negativa – konsekvenser om han får leva

 • Kommer med stor sannolikhet att fortsätta våldta och strypa kvinnor till döds
 • Kommer troligtvis inte ha några vänner/familj kvar om detta som hänt/kommer hända kommer fram
 • Mördad av någon pojkvän till offren som tidigare mist livet

Som ni ser så kan jag hålla på i år och dagar att beskriva hur många konsekvenser det kan bli av två helt olika agerande. Om man ska låta han brinna eller rädda en sådan man från lågorna. Och även om hon agerar utifrån två kommande konsekvenser har dessa två konsekvenser en miljard olika utgångar som kommer att vara positiva eller negativa beroende på vilka det gäller.

Så utav dessa två så måste jag faktiskt välja utilitarister, då man ska gynna så många som möjligt i följd av lycka och den goda handlingen. Denna konsekvens verkar också vara något man väljer i nuet, alltså inget man röstar om i en större grupp såsom i regelutilitarism. Där man kollar vad majoriteten tycker och något sådant val finns det inte utrymme för då det bara handlar om några minuter mellan liv eller död. Så även om jag själv är en människa som hellre gillar när majoriteten får bestämma så passar utilitarismen in i mitt etiska problem bättre än regelutilitarismen.