Instruktioner

Ni ska under kursen i etik skriva blogginlägg om olika etiska problem och frågeställningar. Ni kommer att själva skapa ett etiskt problem som ni sedan ska kommentera utifrån olika filosofiska skolor och inriktningar. 

På den här sidan kommer jag att fortlöpande att fylla på övningar och uppgifter.

UPPGIFT 4

Detta är vår sista uppgift om Etik. Ni ska ta ställning till Pliktetik och Konsekvensetik.

De kunskapskrav som testas specifikt är jämföra, analysera, ta ställning och språkliga nyanser/logisk argumentation.

Om du tidigare uppnått ett för dig godkänt resultat på övriga kunskapskrav behöver ni inte tänka på dessa.

Har du inte uppnått en för dig acceptabel nivå på andra kunskapskrav, tänk på dem när du skriver.

Kom ihåg att vara utförliga, nyanserade och välgrundade.

Er argumentation bedöms inte utifrån vad ni tycker, utan utifrån hur välgrundade era argument är. Kom ihåg det vi pratade om i början av kursen när vi diskuterade logik och argumentation. Vad är en bra argumentation? Lev upp till det.

Så uppgiften är.

 • Ta ställning till pliktetik och konsekvensetik och argumentera för vilken av dem du tycker är bäst.

Lycka till!

Mattias

UPPGIFT 2

Vi har nu gått igenom Konsekvensetik och speciellt utilitarismen.

Ni ska nu skriva ett blogginlägg om hur en konsekvensetiker skulle resonera i ditt exempel.

Du behöver göra följande:

 • Ge en mycket kort sammanfattning av kärnan i exemplet. (Länka till exemplet för att det ska bli lättare att hitta och förstå. Klicka här för en beskrivning av hur du skapar en länk.)
 • Beskriva vad konsekvensetik är för något. (Kom ihåg att vara utförliga och nyanserade)
 • Beskriv hur en konsekvensetiker skulle handlat i ditt exempel. Motivera dina argument utifrån vad konsekvensetik är.
 • Finns det några problem som du ser det det med hur konsekvensetikern skulle ha handlat? Motivera dig.

Min exempelpost ser ut så här (mitt exempel visar hur ni ska tänka och är inte fullständigt. Om det står […] betyder det att jag menar att här skulle det behövas skrivas mer för högsta betyg, men att jag redan visat hur ni ska tänka i princip):

”I mitt etiska exempel så tvingades en mamma välja vilka hon skulle rädda av sin man, sin dotter, familjens hund och familjens vandrande pinne. (Läs hela exemplet här)

Dottern tycker att den vandrande pinnen är som en människa, men den skapar också konflikter mellan dottern och föräldrarna. Hunden skapar konflikter mellan föräldrarna och  mannen och kvinnan har bråkat under kvällen om vem som ska gå ut med den. 

Konsekvensetik handlar om att du måste se till en handlingskonsekvenser för att kunna bedöma om en handling är rätt eller fel. Konsekvensetiker, som t.ex. Utilitarister, säger att en handling är rätt om och endast om den leder till maximal mängd av det goda i världen.

Det betyder att man måste välja det handlingsalternativ som ger mest gott.

Det finns flera olika typer av konsekvensetik. I häftet beskrivs Preferensutilitarism och Hedonistisk utilitarism. (texten Har djur och människor samma rätt? av Torbjörn Tännsjö). Preferens utilitarism säger att man ska maximera antalet tillfredsställda önskningar, och Hedonistisk utilitarism säger att man ska maximera lyckan i samhället.

Skillnaden är med andra ord vad det är som ska maximeras.

Om vi nu tittar på mitt exempel och ska applicera konsekvensetik på det så måste vi först fundera vilken typ av utilitarism vi använder.

Vi börjar med en preferensutilitarist. Den skulle säga att hon skulle välja sig själv och dottern. Varför?

Eftersom vi tänker oss att så många önskningar som möjligt ska uppfyllas så kan vi räkna bort den vandrande pinnen, den har nog inga önskningar. Möjligvis att äta ett blad om dagen. Det är bara en.

Hunden har förmodligen också ett ganska begränsat antal önskningar i livet.

Men varför dottern och inte mannen? Dottern är yngre och har väldigt många önskningar kvar i livet, dessutom så skulle mannen förmodligen önska att kvinnan skulle rädda deras gemensamma dotter istället för honom.

Men samtidigt kan man ju tänka tvärtom. Att en ouppfylld önskan är på ett minuskonto och eftersom mannen förmodligen får många fler ouppfyllda önskningar om han lever än vad den vandrande pinnen får så bör kvinnan rädda de båda djuren.

En hedonistisk utilitarist ser istället på hur mycket lycka som skapas i världen och måste därför […]

Det är viktigt i alla typer av Utilitarism att man räknar med alla konsekvenser. Det ställer till problem för utilitaristen eftersom […]”

Lycka till med detta!

Mattias

 

UPPGIFT 3

Vi har nu gått igenom Pliktetik.

Ni ska nu skriva ett blogginlägg om hur en pliketiker skulle resonera i ditt exempel.

Du behöver göra följande:

 • Ge en mycket kort sammanfattning av kärnan i exemplet. (Länka till exemplet för att det ska bli lättare att hitta och förstå. Klicka här för en beskrivning av hur du skapar en länk.)
 • Beskriva vad Pliktetik är för något. (Kom ihåg att vara utförliga och nyanserade)
 • Beskriv hur en pliketiker skulle handlat i ditt exempel. Motivera dina argument utifrån vad pliketik är.
 • Finns det några problem som du ser det det med hur pliketikern skulle ha handlat? Motivera dig.

Min exempelpost ser ut så här (mitt exempel visar hur ni ska tänka och är inte fullständigt. Om det står […] betyder det att jag menar att här skulle det behövas skrivas mer för högsta betyg, men att jag redan visat hur ni ska tänka i princip):

”I mitt etiska exempel så tvingades en mamma välja vilka hon skulle rädda av sin man, sin dotter, familjens hund och familjens vandrande pinne. (Läs hela exemplet här)

Dottern tycker att den vandrande pinnen är som en människa, men den skapar också konflikter mellan dottern och föräldrarna. Hunden skapar konflikter mellan föräldrarna och  mannen och kvinnan har bråkat under kvällen om vem som ska gå ut med den. 

Pliktetik handlar om att du måste handla utefter dina plikter.  Pliktetikern säger att en handling är rätt om och endast om den som utför handlingen följer sin plikt.

Det betyder att personer måste veta vad en plikt är och vilka plikter man måste följa.

En plikt är […]

Filosofen Kant menade att man ska följa det kategoriska imperativet som är […]

Om vi nu tittar på mitt exempel och ska applicera pliketik på det så måste vi först fundera över vilka plikter som är aktuella här.

Till exempel borde det vara en plikt att alltid rädda så många liv som möjligt eftersom […]

Men å andra sidan kommer det i konflikt med en annan plikt som skulle kunna vara att […]

Jag tycker det blir svårt för en pliktetiker att veta vad hen ska göra eftersom det är svårt att veta vilken plikt […}”

Lycka till med detta!

Mattias

Börja med detta:

Innan ni kommer till första lektionen ska ni skapa en användare till bloggen.

Skapa en användare genom att klicka här

Följ dessa videoinstruktioner

Uppgift 1.

(Att göras under första lektionen.)

Du ska skapa ett eget etiskt problem. (Vad en etisk fråga är hittar du i den här flippen).

Exempel 1.

”Det är kväll i en lägenhet i en stad i mellansverige. I lägenheten befinner sig en familj bestående av en pappa,en mamma, en dotter, familjens hund och dotterns vandrande pinne.

På kvällen har det varit bråk för att dottern inte städar ur sitt akvarium för den vandrande pinnen och mamman har hotat med att det måste göra sig av med den om dottern inte tar bättre hand om den. Dottern har då gråtandes skrikit att det vore att mörda den vandrandepinnen och att den har lika mycket rätt att leva som alla andra.

Senare på kvällen blir det bråk mellan mannen och kvinnan i bråk om vems tur det är att gå ut med hunden, ingen av dem har någon som helst lust att gå ut i den snöstorm som råder. Bråket fortsätter över i andra, äldre strider och till slut skriker de onda ord åt varandra och efter att kvinnan gått ut med hunden fortsätter bråket in på småtimmarna.

De somnar som ovänner.

Mitt i natten vaknar kvinnan av att det brinner i lägenheten. Det finns bara tid att rädda sig två, antingen sig själv och en till eller tre andra. Hur ska hon handla?

Ska hon rädda sig själv och en till, i så vem och varför.

Eller ska hon rädda tre och själv dö, i så fall vilka och varför?”

Har du svårt att komma på något? Tänk så här. Har jag någon gång varit med om en etiskt svår situation? Känner jag någon som varit det? Använd det som grund. Det kommer vara lättare att klara kommande uppgifter om du är utförlig och fantasirik i din beskrivning.

 1. Skapa ett nytt inlägg.
 2. Skriv ditt exempel.
 3. Ge inlägget en titel enligt följande modell: ”Titel – Författarnamn”. Till exempel: ”Familjen som brann inne – Mattias the Teacher.”
 4. Spara inlägget som utkast om du inte vill publicera det direkt.
 5. Om du är klar trycker du ”Skicka till Granskning”

Lycka till med Uppgift 1!

/Mattias

 

Kommentera