FAQ

Hur gör jag för att…

… fylla i mitt för och efternamn?

a. Gå till följande sida: http://www.filosofi.itinspiration.nu/wp-admin/profile.php (Om du redan är i bloggen trycker du Profil. Om du kommer till en inloggningssida, logga in och tryck på Profil i vänstra menyn.)

b. Fyll i fälten Förnamn och Efternamn med era riktiga namn.

c. Spara genom att klicka ”Uppdatera profil”.

… vara anonym?

a. Gå till följande sida: http://www.filosofi.itinspiration.nu/wp-admin/profile.php (Om du redan är i bloggen trycker du Profil. Om du kommer till en inloggningssida, logga in och tryck på Profil i vänstra menyn.)

b. Fyll i rutan ”Smeknamn” vad ni vill bli kallade på bloggen.

c. Välj det namn ni vill bli kallade för i rullgardinsmenyn under Smeknamnsrutan. (Om ditt smeknamn inte dyker upp som alternativ, uppdatera profil och försök igen.)

d. Spara genom att klicka ”Uppdatera profil”.

OM BEDÖMNING

Jag har missat ett kunskapskrav på min uppgift, har jag fått ett F då?

Nej, du får inte betyg på dina uppgifter. Du får veta vilka kunskapskrav du har uppfyllt och kommentarer om hur du kan utvecklas i framtiden.

Utförligare text om Bedömning hittar du här

Jag är missnöjd med din bedömning av min uppgift, vad ska jag göra?

Du kommer och pratar med mig så förklarar jag varför jag gjort min bedömning och du kan argumentera för varför jag gjort fel.

Utförligare text om Bedömning hittar du här

Vad har jag fått för betyg på mina uppgifter?

Du får inte betyg på dina uppgifter. Du får veta vilka kunskapskrav du har uppfyllt och kommentarer om hur du kan utvecklas i framtiden.

Jag är inte nöjd med min insats. Kan jag göra en komplettering?

Egentligen finns ingen poäng i kompletteringar. Det är bättre att du använder de kommentarer och tips jag ger i kommentarer när du gör nästa uppgift.

Bedömningarna av era uppgifter är verktyg för er att lära er att bli bättre till nästa gång och det är i slutet av maj som betygen sätts. Det är hur duktig du är då som ligger till grund för betyget, inte hur duktig du är i början av kursen.

Jag skulle också kunna uttrycka det så här. Det är bättre att prioritera din energi på framtida uppgifter än på kompletteringar av gamla.

 Utförligare text om Bedömning hittar du här

OM ETIK

om Utlilitarism

Är alla konsekvenser lika mycket värde för en utlitarist?

Det är en viktig poäng inom utilitarismen att olika konsekvenser har olika värde. 

Kommentera