Ta?

X är en kvinna på 33 år som arbetar  i en matbutik. X tar själv hand om sina barn på åldrarna 4-6 sedan hennes sambo, fadern, till barnen valde att lämna familjen och leva efter sina drömmar. X har ingen kontakt med fadern och har det svårt med att klara av ekonomin på egen hand. För tillfället arbetar hon endast deltid då samtidigt måste ha tid för att ta hand om barnen. För tillfället hyr X en lägenhet där kostnaden är 7540 kr per månad. Hennes lön är mer eller mindre 10.000 kr per månad innan skatt, dvs. cirka 9700 kr får hon ut av sin lön. X vet att hon är i en krisläge då hon inte har betalat för hyran de två tidigare månaderna och har blivit informerad om att bli vräkt. Trots barnbidragen blir utgifterna mer än inkomsten vilket gör att hon inte har råd med att betala av sina tidigare skulder och hyran. Hon har ansökt om socialbidrag men de anser att hennes situation inte är tillräckligt allvarlig för att få denna bidrag. Samtidigt har hon ingen möjlighet att kontakta sina föräldrar för hjälp. En dag när X är på väg hem från sitt arbete när hon hittar en plånbok på marken. Där inne ligger flera sedlar, tillräckligt för att kunna betala sin hyra och därmed inte vräkt. Inne i plånboken står ägarens telefonnummer, ska X ta pengarna och därmed inte hamna ute på gatan eller ska hon kontakta ägaren?