Dödsstraff eller livstid?

En man misstänks för att ha begått mord. Rättegången landar på att han döms som skyldig även fast han hävdar motsatsen genom hela processen. Vid bestämmelse för straff talar man om att han ska straffas med döden kontra att han ska sitta livstid i fängelse med rehabilitering med möjlighet till ansökan om tidsbestämt straff (livstidsfängelsestraff kan ansökas om att tidsbestämmas efter 10 år avtjänat) om han anses vara anpassningsbar i samhället. Mannen är 22 år gammal vilket skulle betyda att han förmodligen skulle vara fri innan han fyller 50. Att mannen går fri efter en viss tid går emot vad familjen för den mördade vill, mannen skulle dessutom möjligen kunna mörda igen om han släppt ut i samhället. Skulle mannen avrättas finns risk för att någon som är oskyldig mördas, eftersom han inte har erkänt sitt brott. Alla människor har rätt till ett liv, och staten är skyldig att försvara allas rättighet till liv, dödstraff kan därför tolkas som inget mer än ett mord planerat av staten och ett ignorerande av mänskliga rättigheter.

Vad ska man göra? Bör mannen få dödsstraff eller fängelse med möjlighet för frigivning?