Dödshjälp?

Du är doktor på ett sjukhus i Sverige, på en avdelning som behandlar väldigt sjuka människor. En av dina patienter vid namn X, ålder 75, lider av en motorisk nervsjukdom som innebär att nervtrådarna lägger ned och följden blir att kroppsdelarna en efter en slutar att fungera.

När X i stort sett är förlamad, knappt kan röra på huvudet utan endast kommunicera verbalt, ber X dig att sluta behandla hen när även dess talförmåga försvinner. Efter att du informerat X om att dödshjälp är olagligt i Sverige, fortsätter X att argumentera för hens situation. X förklarar att hen känner att hen levt sitt liv till fullo och att hen inte vill leva sina sista månader icke kapabel till varken rörelse eller kommunikation, att hen inte ser någon mening i att ligga i konstant smärta utan att kunna ta kontakt med omvärlden. X säger även att hens barn och barnbarn slipper oroa sig och att de kommer förstå att X har fått frid, tillsammans med Xs partner i himlen. Du lovar X att göra vad du kan.

När X förlorar talförmågan kommer hens familj kommer på besök och doktorn förklarar att X fortfarande kan höra de, men inte respondera. Ena barnet ber dig att göra allt du kan för att fortsätta behandlingen så att X hålls vid liv längre. Efter familjens besök frågar du X om hen fortfarande vill dö, X blinkar två gånger för ja. Vad gör du?