Kategoriarkiv: Etik

Amyotrofisk lateralskleros – Konsekvensetik

22 Juli gifte ni er och det blev ungefär så som du alltid hade tänkt dig att det skulle bli när du var tonåring. Ungefär vid 26 års åldern skulle du vara utbildad och förhoppningsvis skulle du ha hittat mannen i ditt liv – Och att detta förblev en verklighet var det sista du hade anat.

Sofie och Amir träffades en sen sommarkväll på en resa i Grekland. Båda hade åkt med sina familjer och så mäktig som slumpen är hamnade de på samma hotel. Deras blickar möttes varje gång de gick förbi varandra och märkligt nog förblev det kärlek vid första ögonkastet för  båda två. Efter en vecka valde Amir att gå fram till Sofie och bad henne att följa med honom ut på en middag och hon tackade glatt ja. De var 22 år när de träffades och tack vare denna resa hittade både sin livskärlek.

4 år senare gifte de sig, lyckliga som aldrig förr. Månader senare började Amir få problem med att få grepp om handtag. När han knöt sina skor gled skosnöret genom hans fingrar och han märkte att hans muskler i händerna inte ville fungera. Det gick en vecka och nu börjar Amirs rygg värka. Han kunde inte anstränga sin rygg mer än vad som var vanligt och med tiden var Sofie tvungen att hjälpa honom upp och ner för sängen. Successivt blev Amir magrare och magrare. Han fick problem med munnen och svalgen och han fick inte ner maten så som han borde.

Då kom den dagen 5 månader efter deras vigsel. Han fick beskedet om att han fått ALS. Amir skulle dö.  Amirs alla nerver i kroppen kommer successivt att stängas av och tillslut kommer han att dö.

Vad gör Sofie? Tar hon hem honom för att ta hand om honom på egen hand, vilket innebär höga fysiska krav då hon måste bära honom, tvätta honom, mata honom och liknande och även minska sin egen arbetstid?
Eller ska hon låta honom ligga på sjukhuset så han kan få professionell hjälp, men aldrig kunna få leva tillsammans med honom under hans sista tid i livet?

I mitt fall har Sofie hamnat i den situation där hon tvingas välja att leva utan sin man på grund av hans nervsjukdom och låta honom leva sina sista dagar på sjukhuset samt få professionell hjälp,  eller att hon ska utnyttja hans sista dagar och tillbringa livet med honom hemma hos dem fram tills hans sista andetag men kämpa och slita på sin egen kropp för att ta hand om honom på egen hand utan professionell hjälp.

Att bedöma om en handling är moralisk rätt eller fel är vad konsekvensetik främst handlar om. Något som konsekvensetiker till exempel utilitarister menar är att en handling är rätt om och endast om den leder till maximal mängd av det goda i världen. Av det kan man dra slutsatsen att man utifrån konsekvensetikers teori bör välja det handlingsalternativ som ger mest gott och gynnar världen. Teorin om konsekvensetik utgår ifrån om de handlingar vi väljer att göra är rätt eller fel. Utilitarism handlar om att största möjliga lycka ska åt största möjliga antal.

Konsekvensetik handlar alltså om att handlingar ska begås om de positiva konsekvenserna överväger de negativa konsekvenserna. Konsekvenserna av en handling vill avgöra om det är moraliskt rätt eller inte helt enkelt och även raka motsatsen till pliktetiken där konsekvenserna inte alls spelar någon som helst roll. Utilitarismen menar att lycka är människans ultimata mål. Vad utilitaristerna vill att vi ska göra är en kalkyl. Det vill säga att vi först ska tänka igenom vilka det är som påverkas av våra beslut samt hur de påverkas och den handling som är moralisk rätt leder till största möjliga lycka för största möjliga antal människor.

Om Sofie ska välja och ta sig ur detta dilemma med hjälp av konsekvensetikernas synvinkel bör hon först tänka ut hur många det är som lider av det ena eller det andra beslutet som görs, och även hur de lider. Vi antar att Sofie väljer att ta hem Amir för att ta hand om honom på egen hand. Konsekvenserna med detta är att Amir inte kommer få den hjälp och näring han behöver samt att Sofie tär på sig och sin egen kropp av de olika överansträngningar  hon behöver att göra. Om Amir inte får den hjälp han behöver kan detta leda till att hans liv tar slut mycket tidigare och att han kommer lida mer under denna tid. Däremot är båda lyckliga av att de kan få utnyttja deras tid tillsammans så länge det går eftersom det är det de alltid önskat sig. Om Sofie väljer att låta Amir leva sina sista liv på sjukhuset men utan Sofie gynnar det endast Amir av den anledningen att han tas hand om så som han bör och han kan med hjälp av den professionella hjälpen hålla sig vid liv en aning mer än om han skulle om ha bodde kvar hemma. Däremot blir både Sofie och Amir förkrossade över att inte kunna leva med att inte vara inte få vara tillsammans hans sista levnadsdagar.  Eftersom valet av att ta hem Amir ger de båda lycka så överväger det den olycka som endast Sofie kommer få av att Amir ska vara kvar på sjukhuset tills hand går bort.

Därför ska Sofie enligt konsekvensetikers teori välja att ta hem Amir så att Amir kan dö lycklig med den personen han älskar samt att Sofie kan efter hans död veta att hon utnyttjade sin tid med personen hon älskade till hans sista andetag. För om hon lämnar honom på sjukhuset gynnar det endast hans fysiska lidande men inte de psykiska känslor de har för varandra.

Resonemang om pliktetik

I mitt exempel vet inte doktorn om han ska utföra dödshjälp på X som ligger på dödsbädden och har bett om att få dö när hen förlorat all kapacitet till att röra på sig och nu även talförmågan. (länk)

För att få en inblick i hur en pliktetiker skulle handlat i doktorns fall måste vi förstå vad pliktetik är och vad en pliketiker står för.

En plikt är en handling som du är skyldig att eller att inte utföra, beroende på vad din plikt säger. Finns det en plikt så tvingas du lyda den. Moraliska plikter, alltså plikter som inte är skrivna i sten och gäller för alla plikter som du utför, eftersom det är det du anser vara rätt. Man ska bara handla på så sätt att om du vill det kommer det automatiskt att bli en lag alla följer. En handling är alltså endast rätt om och endast om det alltid är rätt att göra på det viset. Konsekvenser, känslor och önskningar är oväsentliga.

Immanuel Kant är den mest kända pliktetikern. Kant sa att om det inte är en plikt, är det inte väsentligt och menade på att man ska ”Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag”. Maxim är en etisk regel som vuxit fram av erfarenhet och man verkligen handlar efter – alltså har man förstått att det är denna etiska regel genom livserfarenheter. Denna regel ska även kunna appliceras på alla människor i alla situationer och därför kunna bli till lag. Sedan ska mänskligheten och människan ska inte behandlas som ett medel (utnyttjas, komma till skada) utan ska vara ändamålet. Det är förbjudet att använda människan för att ta dig någonstans, utan människan ska vara syftet. Kant menade också att när två plikter hamnar mot varandra ska man agera utifrån det kategoriska imperativet (en befallning som alltid gäller – oberoende av situation), som består av ett antal hjälpande meningar för att man ska förstå vilka plikter man ska följa. Exempel: Det är en plikt att hjälpa någon i nöd. Det är en plikt att inte stjäla. Det är en plikt att inte ljuga. Det blir tydligt att några av de vanligaste plikterna liknar de 10 budorden. Så, om man nu bestämmer att en viss handling alltid är rätt tillexempel som att inte stjäla, blir det också en moralisk plikt att alltid utföra den handlingen när en situation uppkommer där den passar in.

Pliktetiken och konsekvensetiken påminner nästan inte alls om varandra utan står ungefär som motsatser.  Det främsta som skiljer pliktetiken från utilitaristtänkandet är att en konsekvensetiker skulle behöva veta en handling och konsekvenserna, ur perspektivet hos alla som drabbas till det bättre eller sämre, för att kunna bestämma vad som är etiskt rätt eller fel. En pliktetiker behöver däremot endast se det ur handlarens perspektiv och förstå att han eller hon handlade utefter sin plikt, en plikt som hen anser borde följas i alla passande situationer oavsett vad konsekvenserna blir.  I exemplet om det är rätt att döda skulle en konsekvensetiker ställa sig frågan ”hur drabbas alla iblandade? (inkl. mördaren)”  och en pliktetiker som Immanuel Kant skulle tvärt säga nej eftersom det alltid är fel att döda – oavsett situation. De har dock en likhet: Värderingar. Även om det kategoriska imperativet tillhör och ”ägs” av pliktetiken, går det att hitta liknande ideologer inom konsekvensetiken. Konsekvenser, liksom plikter, kan krocka med varandra. Konsekvenserna har då olika värde beroende på hur väsentliga de är och därför är vissa konsekvenser, precis som vissa plikter, viktigare än andra och påverkar hur man agerar.

Grundproblematiken i mitt exempel är om doktorn ska ta patientens liv. Eftersom det enda som spelar roll i doktorns val av handling – är om han handlar utefter pliktetik – är om valet att döda går emot hans plikt. Har doktorn som en plikt att aldrig döda? Ja, de flesta förnuftiga pliktetiker skulle säga att ta någons liv går starkast emot ens plikt – mycket eftersom man inte får använda i mitt fall, patienten X, som medel. Skulle människor inte leva efter att ”Det är en plikt att inte döda”, skulle många handlingar leda i katastrof enligt pliktetiken eftersom man inte tar hänsyn till känslor, värderingar eller konsekvenser av handlandet i överlag. Enligt både konsekvensetiken och pliktetiken skulle doktorn valt att låta X leva, men utav olika anledningar. Enligt pliktetiken tar doktorn inte hänsyn till varken positiva eller negativa konsekvenser, vilket skiljer avsikterna från en konsekvensetikers.

Om doktorn hade haft ”Det är en plikt att inte döda” som maxim, hade han lärt sig det utifrån sina tidigare erfarenheter i livet. Beroende på om plikten är en maxim eller inte, drar vi slutsatsen att doktorn inte hade utfört dödshjälpen på X, då han har som plikt att inte döda – oberoende av patientens lindriga omständigheter. Skulle detta inte gälla, skulle doktorn ha rätt att döda i alla situationer, inte bara gällande en äldre döende person som ber om dödshjälp. Det som är gott – det rätta att göra – är alltså vad doktorn anser är sin plikt och det är även det hen alltid kommer att agera utifrån, menar Kant.

Jag anser att konsekvenser ska räknas in i ens handlande. Att följa en plikt oavsett situation eller andra bidragande faktorer kan sluta riktigt illa, även om det i teorin låter bra att alltid följa ens förnuftiga plikter. Ska inte denna gamle patients dödsönskan ens tas i åtanke? Ska X få ligga lidandes, utan förmåga att kommunicera eller röra på sig överhuvudtaget i en obestämd tid, i väntan på att dö? Det går att diskuteras, tycker jag. Det är just det som strider mot pliktetiken – Ingen diskussion eller ifrågasättning uppstår.  Vad händer isåfall om en person som uppger sig vara pliktetiker, men har som maxim att mord är acceptabelt och bryter inte mot hens plikt. Personen kan ha växt upp i hemska omständigheter där det normativa är att ta folks liv beroende på olika anledningar, och ingen har berättat för denna person att det är fel. Vad garanterar att plikterna är de rätta? Kant möter denna kritik med att mena på att det är i förnuftet som vi finner våra plikter, som jag tolkar som att det gäller även om vi har bevittnat mord vardagligen och vår omgivning anser det vara okej. Min kritik mot Kants kritik är dock att alla människor är inte alltid kapabla till förnuftigt och rationellt tänkande, vilket kan bero på allt mellan berusning till psykiska sjukdomar – och därför får en rubbad syn på vad som är rätt och fel. I och för sig är berusning något tillfälligt och pliktetikerna menar på att en plikt är någonting man kan agera utefter i alla situationer – berusad eller inte. Psykisk ohälsa eller förvrängd verklighetsbild däremot kan vara konstant och pliktetikern i fråga kanske har det omöjligt att uppfatta förnuftet i att inte döda.

Ett drastiskt exempel på pliktetiker som totalt saknar förnuft är terrorgruppen IS. Terroristerna tror sig ha en plikt från ovan, från deras Gud, som de tror är rätta att handla utefter. För de spelar människoliv ingen roll och folk blir halshuggna utan nåd, eftersom ”det är det Allah vill” enligt IS. Detta har lett till stora kravaller, debatter, diskussioner, islamofobi, hjärntvättning och en upprörd omvärld. Är det då ISs definition av godhet och det rätta som gäller? Nej, jag skulle säga att pliktetiken långt ifrån alltid fungerar i praktiken. Likaså måste det vara omöjligt för en polis att vara pliketiker. Kommer gärningsmannen springandes med en pistol riktad mot polisen, har hen som rätt och order att skjuta – för att skydda honom eller henne. Med ”det är en plikt att inte döda”-tänket skulle då polisen inte skydda få sig själv och polisarbetet skulle inte vara så effektivt utan väldigt oansvarigt och tragiskt.

Som sagt, i teorin tycker jag pliktetiken låter som en bra skola att leva efter, så länge valen är gjorda av rent förnuft.

KONSEKVENSETIK

KONSEKVENSETIK
I mitt exempel så handlar det om en tjej som heter Filippa som festar ofta och hennes kille Simon gillar inte att festa och han är ofta hemma. Filippa är otrogen mot sin kille Simon, med hans brorsa Oscar. Filippa har det problemet att hon inte vill berätta för sin kille för att inte såra hans känslor men hon vet att det kommer komma fram ändå på nått sätt nån dag, Hur ska hon göra? Är det rätt eller fel att inte berätta för Simon?

Konsekvensetik handlar om att du måste se till en handlingskonsekvens för att kunna bedöma om en handling är rätt eller fel. Konsekvensetiker, som t.ex. Utilitarister, säger att en handling är rätt om och endast om den leder till maximal mängd av det goda i världen.
Preferentialism: Maximera välbefinnandet, alla människor har individuella mål, det värdefulla är målen i sig och lyckan är bara en biprodukt som man eventuellt får på vägen.

Nu måste Filippa handla rätt för att det ska föra med nått gott och för att det i slutändan ska vara att hon gjort rätt val.
Enligt Utilitarism ska man maximera mängden lycka och minimera mängden utfallet av lidande, men i denna situation så kommer det bli mycket lidande i alla fall och det spelar egentligen ingen roll vad hon gör för val.
Hedonism: den hedonistiska utilitarismen utgår ifrån lyckan, välbefinnandet ska maximeras. En mängd antal lycka till en mängd antal personer. Lycka går att mäta, man kan till exempel använda sig av lyckomätare, hedoner: hedonism lycka, om man tänker sig en skala 1-100 hur både Filippa och Simon mår, dom mår bra, har ett bra förhållande men plötsligt när Filippa gör detta så sjunker hennes lycka eftersom hon får ångest och sen om hon berättar för Simon så kommer han att må dåligt och att se Simon bli så ledsen och arg gör Filippas humör ännu värre.

Är det rätt att ljuga vid utbyte av att rädda liv ?

Erik var på väg hem från ett casino vid namnet Casino Royal som befinner sig vid staden New York, klockan 23:50. Det var en sen vinter natt den 24 december, då Erik var på väg mot sin bil (mercedes CLA 45 AMG) och försöker stoppa in nycklarna för att öppna dörren till bilen. Då plötsligt dyker sprutnarkomanen Karl upp med en kniv skrikandes ”ge mig nycklarna!” och försöker råna Erik genom att ta nycklarna till bilen för att sedan kunna köra iväg med den. Johanna befinner sig på plats och ser hur Karl kommer mot Erik, hotar honom med en kniv. Erik vänder sig om och ser en man ståendes ca 30 cm ifrån hans ansikte med en kniv. Erik blir rädd och slår Karl med en vodka flaska som spricker på huvudet av Karl vilket resulterar till hans död. När Erik ser Karl ligga ner försöker han hjälpa honom men vågar inte gå fram till liket, eftersom han inte visste om han verkligen var död. Erik får panikångest och sätter sig i bilen, på vägen till bilen så tappar han sin plånbok på marken vid liket men lägger inte märke till det så han kör iväg. Två polisbilar samt en ambulans bil kommer vid detta ögonblick och hjälps åt att lyfta in Karl i ambulansbilen, polisen tar närvarande vittnen vilket är Johanna. Frågan är om Johanna ska ljuga för att rädda Erik ifrån att hamna i fängelse eller ska hon tala sanningen och låta Erik få sitt straff?

Pliktetik

Mitt etiska problem handlar om Emma som ska göra efterrätterna till sin kusins bröllop. Kvällen innan tappar hon degen på golvet och hinner inte göra en ny i tid till bröllopet. Ska hon använda degen som legat på golvet, eller ska hon göra en annan efterrätt?

Pliktetik innebär att man måste handla utefter sina plikter, oavsett vilken situation man är i. En plikt kan till exempel vara att man inte ska ljuga.

Immanuel Kant var en pliktetiker som menade att en handling är god endast om den utförs för att man vill göra sin plikt. Gör man något därför att man på grund av sina känslor eller för att man vill nå ett visst mål, innebär det att handlingen är omoralisk. Ger man pengar till en tiggare därför att man känner medlidande eller tänker att konsekvensen av ens handlande är bra, räknas det alltså inte som en god handling. Dock skulle de flesta människor hålla med om att det är en plikt att hjälpa en annan människa om man har möjlighet till det.

Då kommer vi in på Kants kategoriska imperativ, en samling meningar som hjälper människor att förstå vilka plikter som är nödvändiga att följa. Man ska enbart handla utifrån den maxim som man även kan upphöja till allmän lag. En maxim är en handling vi av erfarenhet lärt oss är bra. Att inte döda eller att alltid tala sanning är exempel på en sådan maxim, därför att det är något man lärt sig av sin erfarenhet är något bra.

Att hjälpa någon i nöd bör vara en plikt, men det gör det inte rätt att snatta från en affär för att ge mat till en tiggare. Detta därför att det är självmotsägande därför att det finns en regel att man inte ska snatta. Överväger man att snatta från en affär bör man tänka: ”vill jag göra det till en allmän regel att man får snatta för att ge mat till tiggare?”. Detta går inte att införa därför att det finns en plikt att inte snatta, och principen måste gälla för alla, hela tiden. Det handlar alltså inte om att eftersträva effekten av att snatta som i konsekvensetiken, utan ifall samhället skulle fungera om regeln blev till allmän lag.

Tittar vi på mitt exempel kan vi hitta ett antal maximer: man ska hålla löften, man ska inte ljuga, man ska inte servera mat som legat på golvet. Alla dessa är regler som alla, alltid,  bör följa, men i mitt exempel krockar dem. Serverar Emma degen som legat på golvet håller hon sitt löfte till kusinen, men bryter regeln om att inte servera mat på golvet. Berättar hon inte för någon att den legat på golvet ljuger hon även. Väljer hon att inte använda degen så har hon inte brutit mot de reglerna, men hon har istället inte följt plikten om att hålla det man lovat.

Kant menar att när två plikter hamnar i konflikt med varandra ska man agera utifrån det kategoriska imperativet som består av ett antal hjälpande meningar för att man ska förstå vilka plikter man ska följa. ”Handla bara enligt den regel som du vill se upphöjd till allmän lag” har jag tidigare nämnt, men  även ”behandla andra såväl som dig själv som mål i sig och aldrig enbart som medel” (En pliktetiker). Detta innebär att om man kan rädda 100 människor genom att döda 1 människa, ska man inte göra det därför att man inte får offra människor för att nå ett mål. Det är därför fel av Emma att servera degen om hon gör det för att hon inte vill riskera sin karriär genom att göra matkritikerna besvikna, därför att hon äventyrar de andra gästernas välmående genom att servera något som legat på golvet för att nå ett mål. Därför blir det även fel om hon gör det för att hon inte vill svika sin kusin – hon äventyrar flera människors hälsa för att hålla sitt löfte.

Ett problem med pliktetik är att det är svårt att avgöra vad som är en plikt. Jag kanske tycker att det är helt okej att servera mat som legat på golvet, och därför inte har något problem att den regeln blir upphöjd till allmän lag eftersom det är något jag tycker alla människor kan göra. Har jag sparat tid på att använda något som jag tappat på golvet och aldrig upplevt att jag blivit sjuk av det, har jag lärt mig av min erfarenhet att det är en handling som är bra och därför ser jag inga problem med att andra gör det. Därför blir det väldigt personligt vilja plikter man anser att man bör följa, därför att vi alla har olika erfarenheter och tolkningar av dessa.

Medan Immanuel Kant inte ville se reglerna som gudomliga befallningar, utan att de upptäcks med det praktiska förnuftet, så menar religiösa pliktetiker att de moraliska plikterna är givna av Gud. Till skillnad från hur kantiansk pliktetik menar att plikten att inte ljuga kommer från det mänskliga förnuftet, så menar religiösa pliktetiker att anledningen till att vi bör tala sanning är för att Gud vill att vi ska göra det.

Detta gör att medan samhället förändras, förändras också vårt förnuft och därmed även vad vi inom kantiansk pliktetik anser vara plikter. Förr i tiden ansågs det exempelvis vara en plikt att inte ha sex innan äktenskapet, medan snittåldern för att förlora oskulden idag är 16-17 år enligt RFSU (svt.se, 040707), vilket är innan man får gifta sig.  Detta har inte förändrats på samma sätt inom religiös pliktetik därför att många av plikterna är hämtade från religiösa böcker, exempelvis Bibeln.  Därför tror jag att det kan ta längre tid för pliktetiken att förändras, därför att Bibeln inte förändras. Däremot tolkar man ju bibeln på ett annat sätt nu än man gjorde förr, men jag tror ändå att det tar längre tid.

Källa:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/svenskar-tidiga-med-sexdebuten

Behålla eller inte?

En tjej som precis har fyllt 18 år har haft ett 4 års förhållande med en äldre kille. Hon går andra året på gymnasiet och har precis fått jobb för att jobba helger. Varken tjejen eller hennes familj har bra ekonomi, så hon satsar på sina studier, hon vill plugga i universitetet efter gymnasiet och har planer på att kanske plugga utomlands. Tjejen blir gravid och vet inte om hon ska behålla barnet eller göra abort, hennes pojkvän är säker på att han inte vill bli pappa just nu för att han inte känner sig redo. Han har tagit studenten för ett år sen och pluggar inte utan har tagit uppehåll och har ett deltidsjobb i hemtjänst. Pojkvännen håller på med droger och slösar därmed nästan hela sin lön på det, han behandlar sin tjej dåligt och umgås med kriminella vilket har lett till att deras förhållande brister och på väg att ta slut, enligt tjejen kommer de att göra slut om hon väljer att göra abort för att hon förtjänar bättre.

Ska hon behålla barnet eller inte?

Vanmakt

Du är en tjej som är 17 år med två syskon som står dig väldigt nära. En dag väljer din lillasyster att berättar en hemlighet för dig som hon har burit på ett tag.  Hon berättar att hon har en vän som är i samma ålder som henne men som har allvarliga problem hemma.  Hennes vän har blivit slagen hemma så länge hon kan minnas men för några dagar sen blev hennes pappa riktigt arg. Han tog ett hårt grepp om hennes hästsvans och släpade henne genom hela huset. Han gav sig på henne med örfilar, sparkar och knytslag.

När hon vaknar nästa morgon var hon öm i hela kroppen, hade en blåtira och blåmärken lite överallt. Hon hade även tappat mycket hår. Din syster fortsätter att berätta att hennes vän även ska bli bortgift med en som är 10 år äldre än dig själv.

Du blir stum och har ingen aningen om vad du ska säga eller tänka. Du känner ingenting. Plötsligt kommer ilskan, besvikelsen på hela den här världen.

Du förklarar för din syster att det första hennes vän bör göra när ens förälder slår en är att ringa polisen. Din syster reagerar starkt och säger att det kan hon absolut inte göra. Hon förklara hur hennes vän har tre yngre syskon som hon måste tänka på. Hon berättar att de flesta som kontaktar polisen hamnar bara hos socialen och blir ”knasbarn” vilket hennes vän inte önskar för sina småsyskon. Din syster fortsätter med att säga att hennes vän älskar sin far och att hon inte vill polisanmäla honom. Hela den här situationen får dig att känna maktlöshet.

Din syster avslutar med att fråga dig vad det är hon ska göra och jag avslutar med att fråga er, vad ska jag göra?

Vad gör du?

Du är gränsbevakare vid en hamn i medelhavet. Du vet att fler och fler människor än tidigare flyr över haven i jakt på asyl och bättre liv.

Det är en kall höstkväll då du och dina kollegor bevakar kusten och ca 200 meter bort ser du  liten livsbåt där ett 20 tals personer sitter ihop klämda.  Du och dina kollegor hör dessutom någon som säger att alla ombord måste  hålla sig tysta tills dem kommer fram till land där en bil väntar på dem, annars kommer dem bli upptäckta.
När du lyser med din ficklampa ser du hur familjer med barn splittras, folk som drunknar och de som kan simma kämpar för sina liv.

Vad gör du? Står du kvar på bryggan för att skydda din karriär, ditt land och ta  fast  dem illegala invandrarna eller hjälper du dem att komma i land?-

Etiskt dilemma

Tilde är på väg hem efter en lång dag på jobbet, hon väljer att ta genvägen genom skogen. Plötsligt hör hon ett vagt skrik men kan inte urskilja från vilket håll det kommer ifrån, hon antar att det bara är några barn från skolan som ligger i närheten och fortsätter att gå. Det är då det mer påtagliga skriket hörs. Hon ser sig om men ser inget i den täta skogen så hon börjar gå mot det hållet skriket verkar komma ifrån. Hela kroppen stelnar när hon ser det fruktansvärda, cirka tio stycken killar slår och sparkar på en kille. Tilde som diskret kollar på vet inte vad hon ska göra, hennes tankar är i en enda röra, hon famlar efter mobilen och slår 112 men tvekar i samma stund. Killen som blir misshandlad skriker och jämrar sig, han ber dem att sluta men förgäves.

När man ser någon bli misshandlad vad gör man? Ingriper eller ignorerar man med risk på att själv bli offret?

 

 

etiskt problem – dödshjälp

En 85 årig gammal gubbe, Evert, sitter vid sitt köksbord och kollar ut genom fönstret. Nedför hans kind kan man se en tår falla. Evert, som sedan 15 år tillbaka lider av den svåra sjukdomen Parkinsons, fick alltid den hjälp han behövde av sin fru och familj. Men för 2 år sedan omkom hans fru och två döttrar i en bilolycka. Familjen hade varit på en kryssning till Finland, där de firat Everts frus födelsedag. På vägen hem från båten hade Evert kört bilen. Det var halt ute och regnade, och plötsligt tappade Evert greppet om bilen, då hans sjukdom fick händerna att skaka något otroligt. Bilen slirade in i en bergsvägg intill vägen och Evert var den enda som överlevde. Som en följd till att han blev ensam och deprimerad av händelsen, blev han inlagd på ett ålderdomshem där han nu lever dag in och dag ut. Hans dagar består av att sitta vid köksbordet, gå till läkare som talar om att hans tillstånd hela tiden försämras, och sjuksköterskor som hjälper honom att gå på toa och äta, då han inte orkar göra det själv längre. Evert känner att han inte längre har något att leva för, och har gång efter gång bett hans läkare om att hjälpa honom att dö. Men varje gång Evert ber om detta, försöker läkaren att undvika ämnet.
Vad bör läkaren göra? Låta Evert fortsätta lida under hans sista tid i livet, eller hjälpa honom till en klinik där de utför dödshjälp?