Alla inlägg av SabeA

Pliktetik eller Konsekvensetik?

Att säga rakt ut vad som verkligen är att ”ta ställning till” eller ”jag föredrar x etik” mest går nästan inte. Alla det etiska teorierna kan man diskutera och ta ställning till oändligt länge, det finns alltså inget rätt eller fel svar om vilken teori som är bäst. Oavsett om du föredrar pliktetik så kommer du troligtvis fortfarande vara beroende av konsekvensetiken. Dessa två teorier är något vi alltid kommer att möta och sedan kommer vi att använda oss av både plikt – och konsekvensetik både medvetet och omedvetet.

Alla individer i välden är unika och fungerar och agerar på olika sätt i olika situationer, vissa kan tänka ett eller två steg längre om vad som kommer att hända om jag gör på ett visst sätt. Vissa människor kommer alltså kunna förutse vad som kommer bli konsekvensen om hen agerar på ett visst sätt.

Exempel: En kille slår en annan kille, båda killarna är sex år gamla. Men det som skiljer killarna åt är att den ena killen x har två små yngre syskon som också är killar som ofta har syskonfighter. Killen y har inga syskon och kommer från en familj som bara består av en mamma och en pappa som är väldigt måna om sitt barn och att han ska ha många fördelar och hjälper honom med allt. Dessa killar hamnar då som sagt i ett litet slagsmål då killen x slår killen y på armen, killen y vet att om han slår tillbaka kommer det att bli ett större bråk och att båda kommer få skäl av dagisfröknarna. Killen y har då alltså förutsätt konsekvensen för att slå, men det som gör att han till slut slår tillbaka är hans tänkande plikt som säger att han måste slå tillbaka annars är han en mes.

I den här situationen som jag just beskrivit så krockar alltså dessa två etiska teorier om vad man ska använda sig av. Min plikt är att slå för att inte bli retad som ”mesen som inte vågar slåss” med samtidigt är killen y väl medveten om vad konsekvensen kommer att bli om han väl slår tillbaka. Oftast när man hamnar i en sådan situation som faktiskt killen y gör så hinner man inte tänka utan bara agerar för att skydda oss själva, vi ställer oss alltså i ett försvar och visar att vi kan skydda oss.

När man ska diskutera och förklara konsekvensetik så måste man kolla på när man använder sig av det och vad konsekvens betyder. När man söker på ordet konsekvens betyder det påföljd, verkan eller resultat, vilket man då kan dra en slutsats av att det är en påföljd/verkan/resultat av en handling. Som vi ser det kan en handling vara positiv eller negativ. När handlingen är positiv består av det som vi anser är rätt, alltså det är inte rätt av slåss, det är inte rätt att döda/sno/snatta och så vidare. Det som vi har bestämt i samhället som är rätt står antingen som normer eller i vår lagbok. Som att svara artigt och vara trevligt ser vi som en positiv konsekvens när någon ställer en fråga, alltså något som vi anser tillsammans i samhället är rätt. Eller så finns det att det inte är rätt att mörda för att det är nedskrivet i vår lagbok. Alltså är det lättare att bryta den trevliga norm som vi i samhället har satt upp och då inte få något straff utav den konsekvensen men då tycker bara personerna runt om att personen i frågan är ouppfostrad. Precis som att det finns positiva konsekvenser så finns det så väl negativa konsekvenser. Handlingen kommer alltid att vara den samma men resultatet av konsekvensen kommer alltid se olika ut. När vi pratar om negativa konsekvenser så är det resultatet av handlingen som är negativ. Precis som jag förklarade med det positiva så finns våra handlingar bestämda som antinger normer eller i lagboken. Till skillnad från konsekvensetiken så är pliktetiken mer svår att följa, det finns inte lika många handlingar att välja och man ska alltid välja det som är rätt och det som följer plikten. Som människa ska man följa och göra det som gör handlingen till en god och positiv handling, men ska inte handla på ett annorlunda sätt ex. att hjälpa någon utan du ska följa plikten om du exempelvis är sen hem eller till skolan. Man kan exempelvis se att pliktetiken grundar sig på Immanuel Kants teorier där han försökte se vilka handlingar som påstås vara rätt eller fel. Det citat som pliktetiken främst grundar sig på är ”Handla enbart efter den maxim som du också kan upphöja till allmän lag” det vill säga att man ska handla efter ens egen erfarenhet samt ett annat citat: ”Handla enbart efter den maxim som du aldrig behandlar mänskligheten tillika som ett ändamål” där han menar att man inte ska använda människan som ett medel. Pliktetiken menar kort sagt att man alltid bör handla om en handling är god om det alltid är rätt agera på det sättet och man bör alltid följa sin plikt oavsett vad konsekvenserna förblir.

 

Jag själv föredrar konfliktetiken mer för man kan inte alltid förlita sig på sina plikter, för att jag själv hade brutit mot mina plikter dagligen om jag bara ansåg att jag skulle följa plikter och strunta i konsekvenserna av handlingarna jag stötte på varje dag. För ett dagligt exempel/problem som alla människor som åker kommunlat dagligen fightas med, är SL och deras signalfel, det är bussar som är sena, bussar som inte kommer och så vidare. Varför jag tar upp det här problemet är för att flest människor bemöter det är dagligen. Alltså, skulle jag och många fler lova att komma i tid till skola och jobb varje dag skulle vi behöva vakna runt fyra på morgonen för att garantera sin bestämda plikt att vi/jag är på jobbet eller i skolan som vi har lovat. Alltså så skulle det inte funka utan att undgå den konsekvensen. Därför att jag tror, att hur väl du än försöker följa sin plikt så kommer man medvetet eller omedvetet att behöva använda sig av konsekvensen av en handling någon gång.

Hur agerar man utifrån pliktetikens regler?

Mitt etiska problem handlar om att en man har förgripit sig på otroligt många kvinnor genom sina år. Han har nu blivit påkommen av en man och en kvinna som har jobbat med ett fall som handlade från början om en försvunnen tjej, men det ena ledde till det andra och denna våldtäktsman kom fram. Han har nu flytt från dessa två personer och kvinnan jagar honom och efter ett tag så voltar bilen av vägen och kvinnan står inför ett svårt beslut genom att rädda honom eller inte. Klicka på länken härefter http://www.filosofi.itinspiration.nu/?p=148&preview=true .

Pliktetik handlar om att följa och agera efter sina plikter. ”En handling är rätt, om och endast om den följer en plikt”, det menas alltså med att pliktetiken är den moraliska plikten som är avgörande för om handlingen är ond eller god. Plikt är ett begrepp som blir en skyldighet att utföra gärningen eller inte. Tre tydliga exempel på goda plikter är att inte döda, skada eller ljuga.

Den kända pliktetikern Immanuel Kant som kom ifrån Tyskland. Den tyske filosofen menade bara att det fanns olika slags plikter, allt annat som känslor, konsekvenserna som blev av olika handlingar och olika önskingar menar han är irrelevanta. Kant talar även om Det kategoriska imperativet (en uppmaning [imperativ] man alltid [kategorisk] måste följa) samt Det hypotetiska imperativet. Han skapar något som han kallar för det kategoriska imperativet, kategoriska står för det uppdelade/kategoriserade somalltid gäller. Och imperativet betyder befallning.

Immanuel Kant har ett ordspråk ”Handla enbart efter den maxin som du också kan upphöja till allmän lag”. (Maxin= handling vi har erfarenhet har lärt oss är bra). Med det menar han att man endast ska genomföra en handling som man tror att alla allmänna lagar skulle ställa sig bakom. För att tydliggöra detta exempel så kan man tänka på ”Är det okej med dödsstraff enligt Immanuel Kant?”. Nej det är det inte, då lagen inte fullföljs och är godkänd i alla länder, utan bara godkänd i vissa länder.

När man drar paralleller mellan mitt etiska problem och pliktetiken så är det kvinnans skyldighet att rädda den onda mannen från lågorna från bilen. Kvinnan som ändå vet om våldtäktsmannens bakgrund och vad han gjort med kvinnorna som spårlöst försvunnit så är det ändå en plikt att inte ”mörda”, alltså att kvinnan i det här fallet inte ska låta honom dö när hon kan rädda honom. Kvinnan står nu inför ett svårt beslut om att rädda denna man eller inte, enligt hennes plikt ska hon självklart rädda honom för att det är som Immanuel Kant säger; ”Handla enbart efter den maxin som du också kan upphöja till allmän lag”, då som jag tidigare beskrev att man ska handla utifrån den maxin som vi lärt oss genom uppväxt och från andra. Så är det verkligen en plikt att rädda den man som har skadat så många människor, det kan i det här fallet kvinnan inte tänka på, då hon då agerar utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv. Utan hon måste bara agera utifrån vad hon har lärt sig och vad allmän lag kan upphöja, i det här fallet då inte låta honom dö när det faktiskt finns en chans att rädda honom tillbaka till livet. Med det menar jag att om kvinnan börjar funderar på om det är en plikt att rädda honom så blir det automatiskt att hon börjar fundera på hur konsekvensen blir, alltså om han fortsätter eller får en tankeställare och slutar våldföra sig på kvinnor.

Pliktetiken känner jag inte har några tydliga grunder, utan saker bara är som dem är och det går inte att ändra på. Plikter som man gör genom livet spelar ingen roll om någon annan skadas eller blir illa behandlade utan att man bara följer de plikter som man har lärt sig och agerar från sitt eget tänkande. Då plikten och troligtvis lärdomen genom livet har alltid varit en maxin där man har lärt sig om en handling som ska vara god. Så följer man då de grundregler som kvinnan lärt sig genom åren så kommer denna handling att förbli pliktetisk och handlingen kommer att bli god, då hon faktiskt räddar en person från att brinna upp och dö, för då handlar hon utifrån de hon lärt sig och inte vad konsekvenserna har för olika följder.

Konsekvensensetikens olika följder

Mitt etiska moment som jag beskriv tidigare måste en ung tjej välja mellan att rädda en grym våldtäktsman eller rädda hans liv. Det som gör att hon måste välja är för att han har voltat med bilen han körde när tjejen jagade honom för han försökt ta livet av hennes nye vän. Hon måste på mindre en två minuter då välja att rädda en mammas pojke eller att låta den grymme våldtäktsmannen brinna upp och dö. ( För att komma direkt till mitt inlägg kan ni klicka direkt på följande länk: http://www.filosofi.itinspiration.nu/uncategorized/vad-ar-ratt-2/)

Konsekvenser beror på vilken handling vi har valt att göra utifrån ett moment eller problem vi stöter på i livet. En konsekvens kan ha både positiva och negativa utgångar. Det man aldrig kan veta i framtiden innan du bestämt dig för vad du ska göra är om handlingen du kommer att genomföra är bäst för dig, den drabbade, familjen etc. Alltså så kommer oavsett vad du bestämmer dig för kommer någon att få ut något positivt av det och någon annan något negativt av det. För att ni ska förstå vad jag kommer att prata om senare måste jag först förklara regelutilitarism och utilitarister (=konsekvensetiker i denna mening) menar att med ned en handling ska gynna så många personer som möjligt då av lycka. Och det i så fall som utilitarister menar med att det ska leda till mer lycka än olycka, vilket gör tjejens beslut väldigt svårt att välja under en väldigt kort stund som. Den tjej som jagade våldtäktsmannen på sin motorcykel, alltså ska agera på det sätt så det gynnar flest människor på ett så positivt sätt som möjligt. Kritik mot detta är att man inte säkert kan veta hur mycket lycka och olycka en handling kan leda till. Det gäller även att vara opartisk och objektiv i en konsekvensetikers tänkande, eftersom man inte utgår ifrån hur konsekvenserna blir för sina närmsta utan hur konsekvenserna blir för de flesta. Hedonisk utilitarism menar på att största möjliga lycka till största möjliga antal är det som gäller.

Regelutilitarism menar istället på att man bör utföra den handling som vanligtvis leder till störst lycka för så många som möjligt. För att detta ska det vara i regeln att det är  demokratiskt vald, kommer lydande av regler och lagar leda till den bästa effekten. Jag tror det är viktigt att man inte bortser från detta med demokratin. Eftersom ett demokratiskt val är ett val som majoriteten av de berörda valt. Följden blir då, enligt regelutilitarismen, den bästa effekten. Skulle det däremot vara en diktator som satt upp regler och lagar, håller inte regelutilitarismen då majoriteten inte gynnas, då samhället kommer att få olyckliga konsekvenser för att det troligtvis bara gynnar lite mindre en hälften av samhällets befolkning, då några alltid kommer att hålla med och stå på diktatorns sida. Regelutilitarister, som John Stuart Mill, argumenterar för att regler prioriteras, vilket jag tycker är den bästa effekten av just denna typ av de lemma.

När man pratar om regelutilitarism menar man istället att man bör utföra den handling som vanligtvis leder till att få största delen lyckligast. Men då att förutsättningen av att regeln är demokratiskt vald för att då kommer regler och lagar leda till den bästa effekten. Eftersom ett demokratiskt val är ett val som majoriteten av de berörda valt – blir följden, enligt regelutilitarismen, den bästa effekten. Skulle det däremot vara en diktator som satt upp regler och lagar, håller inte regelutilitarismen då majoriteten inte gynnas.

Så vad ska egentligen tjejen göra? Tänka på att hans eventuella familj kommer att må väldigt dåligt, familjen kanske inte ens vet om att denna typ av gärning har ägt rum i hans hus. Mannen kanske lider av någon slags psykisk sjukdom så han bara behöver hjälp med våldtäktsproblemen, eller så har han blivit inlärd med att man ska behandla kvinnor på det här sättet så att problemet aldrig kan bli återgäldat. Eller så låter tjejen på motorcykeln han brinna upp och dö för han har tagit så många liv ifrån så många troligtvis kärleksfulla familjen som blivit av med sina döttrar spårlöst genom åren.

Så för att tydliggöra vad jag anser är positiva och negativa konsekvenser av att antingen rädda livet på denna man eller att låta honom dö kommer jag att göra en rangordning utan planeringens innebörd.

Positva +  konsekvenser om han dör

 • Fler kvinnor slipper mista sitt liv
 • Flera familjer har kvar sina döttrar
 • En man som tagit flera liv mister till slut sitt eget för allt ont han gjort

Positiva + konsekvenser om han får leva

 • Familjen/vänner har kvar honom i närheten med då i fängelset
 • Inget eventuellt fängelsestraff för tjejen
 • Han får en chans till att bli en bättre person

Negativa – konsekvenser om han dör

 • Mamma/pappan mister sin son
 • Stor sorg för familj och släkt
 • Eventuell fängelseföljd för tjejen

Negativa – konsekvenser om han får leva

 • Kommer med stor sannolikhet att fortsätta våldta och strypa kvinnor till döds
 • Kommer troligtvis inte ha några vänner/familj kvar om detta som hänt/kommer hända kommer fram
 • Mördad av någon pojkvän till offren som tidigare mist livet

Som ni ser så kan jag hålla på i år och dagar att beskriva hur många konsekvenser det kan bli av två helt olika agerande. Om man ska låta han brinna eller rädda en sådan man från lågorna. Och även om hon agerar utifrån två kommande konsekvenser har dessa två konsekvenser en miljard olika utgångar som kommer att vara positiva eller negativa beroende på vilka det gäller.

Så utav dessa två så måste jag faktiskt välja utilitarister, då man ska gynna så många som möjligt i följd av lycka och den goda handlingen. Denna konsekvens verkar också vara något man väljer i nuet, alltså inget man röstar om i en större grupp såsom i regelutilitarism. Där man kollar vad majoriteten tycker och något sådant val finns det inte utrymme för då det bara handlar om några minuter mellan liv eller död. Så även om jag själv är en människa som hellre gillar när majoriteten får bestämma så passar utilitarismen in i mitt etiska problem bättre än regelutilitarismen.

Vad är rätt?

För att berättelsen ska bli lättare att förstå kommer jag att beskriva de tre personer med namn,

 • Lisa – möjliga ”räddaren”
 • Mats – Upptäckaren
 • Erik – Mördaren

 

En medelåldersman är i hemlighet en kvinnomördare. Han träffar kvinnor från ett baltiskt land och tar hem dem till sig, medan han våldtar kvinnorna så stryper han dem till döds och gör sig av med kropparna. Då kvinnorna kommer ifrån ett annat land och även kända länder där kvinnor viker ut sig för att tjäna pengar letar inte polisen på samma sätt efter kvinnorna då kvinnorna är prostituerade och inte alltid är hemma med familjen. Mats som senare kommer att upptäcka att den medelåldersmannen Erik är mördaren går hem till en annan man han först misstänkte men träffar på vägen till den då misstänkte mannen, Erik. Mats följer med Erik hem och blir bjuden på whisky, då det plötsligt slår Mats att det kan vara Erik som är mördaren. Utan att veta ordet av så sticker Erik in en spruta i halsen på Mats som blir helt ledlös och somnar. Mats vaknar upp av ett glas vatten som kastas i ansiktet på honom. Hans händer är bundna och en rem satt kring halsen. Mats blir långsamt upphissad i en rem i taket, Mats ser att det är Erik som står bakom veven. Plötsligt kommer Lisa in och slår Erik på armen med en golfklubba och han försvinner ut från källaren. Lisa springer fram och släpper lös remmen så Mats faller till golvet och börjar andas igen. Lisa kollar så Mats är okej och springer efter Erik. Erik har satt sig i sin bil och kör iväg, Lisa sätter sig på sin motorcykel och börjar jaga honom. Efter en tids jagande för Erik av vägen och voltar med bilen ner i ett dike och börjar brinna.

Vad ska Lisa göra?

Hon har möjlighet att rädda Erik från den brinnande bilen, han är ju trotts allt en mammas pojke.

Lisa har också möjlighet att låta Erik brinna upp, han har trotts allt mördat och våldtagit otroligt många kvinnor.