Alla inlägg av ikw

TA STÄLLNING – KONSEKVENSETIK

När det kommer till att välja mellan pliktetik och konsekvensetik så lutar jag mig mer åt konsekvensetik eftersom att den inte bara är, enligt mig, mer användbar och bättre på olika sätt i vårt samhälle utan även något som alla kan använda sig utav på ett annorlunda sätt än pliketik.

En pliktetiker styrs av regler och handlingar som endast kan upphöjas till allmän lag och gälla alla. Rätt eller fel avgörs av handlingen och om den kan följas av både dig själv och alla andra likadant. Sedan finns det inget som får komma i vägen utan man ska alltid följa dessa plikter och regler i alla lägen och situationer. Det man själv gör, vare sig det är ”rätt” eller ”fel” som att t.ex, inte döda eller säga en vit lögn, blir automatiskt något som alla andra då också får göra och därför så avgörs om en handling är rätt eller fel baserat på om denna handling kan följas av alla människor.

En konsekvensetiker utgår ifrån konsekvenserna av en handling och sedan bestämmer om handlingen är rätt eller fel. Det som då avgör är hur stor nytta den gör för flest antal människor. Till skillnad från pliktetik så krävs det inom konsekvensetik att man måste veta situationen och dess läge innan man kan avgöra om en handling är rätt eller fel. Om man ska hjälpa någon i en situation där man själv kan skadas – vad blir rätt att göra och vad blir fel? Ska man ringa polis eller ska man hoppa in och hjälpa offret?

Eftersom världen består av många olika kulturer och religioner och genom det,olika tankesätt, åsikter, beteenden osv, så tycker jag att konsekvensetik är bättre och mer användbart. Skulle man utgå ifrån att alla människor tänker exakt likadant, värderar exakt samma saker, så skulle man kunna säga att pliktetik är bättre för då följer alla reglerna och plikterna på samma sätt.

Däremot, pliktetik kan vara klurigt, precis som konsekvensetik kan vara men på ett annat sätt. Pliktetik kan krocka på många sätt som t.ex, en mördare attackerar en familj. Om en lag är att man inte får döda, så bryter ju mördaren denna regel men ska t.ex, en av familjemedlemmerna följa lagen och låta alla bli dödade eller ska man välja att skydda sin familj och därmed kanske döda mördaren? Hur blir det då? Då har plikterna krockat, att både skydda varandra och att inte mörda.

Skulle man se denna situation utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv så skulle man tänka: vad blir konsekvensen av att han mördar alla oss och vad blir konsekvensen av att jag mördar honom och hela min familj överlever? I en sådan situation så bidrar andra alternativet till nytta för fler människor än mindre och det är bara mördaren som dör då. Utifrån denna etik så är den handlingen då ”rätt” eftersom att man hellre förlorar en person än fler och i just denna situation så dör endast en person som vill något ont och en oskyldig familj överlever, tack vare självförsvar.

Samtidigt som pliktetiken är bra då regler och princip är en bra grund för alla människor så måste man tänka på att när en regel är ”satt” så måste den följas i alla lägen, alla situationer, oavsett vad. Detta kan inte båda gott i många lägen då en lag kan leda till något dåligt och den kan även krocka med andra regler och lagar vilket leder till mer förvirring och mer problem. Konsekvensetiken tillåter en människa att själva tänka igenom vad konsekvenserna av en handling kan bli och om det bådar mer gott än ont, så är det rätt och är det tvärtom, så är det fel. Ja, konsekvensetiken är inte alltid bäst då alla inte tänker likadant och alla människor inte är lika förnuftiga eller delar samma värderingar, åsikter, moral, kulturer/religioner osv, vilket betyder att t.ex, människor från dessa olika platser/kulturer handlar annorlunda i samma situation – en kan göra fel och en kan göra rätt. Men jag håller mig till att konsekvensetiken är mer praktiskt än pliktetiken så som världen och människan fungerar idag.

PLIKTETIK

Mitt exempel handlar om en kille som måste välja om han ska berätta för sin fru, som han älskar och har ett ärlighetslöfte med, att en kvinna ”slängde sig” över honom i baren och kysste honom och riskera ett gräl som kanske kan leda till ett jättestort gräl eller alternativt att han håller det för sig själv och bryter deras ärlighetslöfte men därmed känner sig skyldig vilket leder till skuldkänslor i ett långt tag eller att han berättar efter ett långt tag vilket gör saken värre för hans fru.

Om man ska se detta exempel utifrån pliktetik så måste man först veta vad pliktetik handlar om. Pliktetik är att plikten avgör om en handling är rätt eller fel. En plikt är en skyldighet man har som man antingen får eller inte får göra och baserat på vad plikten är, så avgörs handlingen om den är rätt eller fel. Det kan vara till exempel att döda. Man får inte döda, det är lag på det, därmed är det en plikt att man INTE får döda. Dock så kan det i vissa fall krocka med andra plikter som till exempel en mamma, som har i skyldighet att skydda sitt barn. I exemplet så ska hon skydda sitt barn från en mördare. Ska hon döda mördaren eller låta mördaren döda hennes barn? Det kan vara ett exempel på hur plikter krockar med varandra.

I mitt exempel så tycker jag att Simon, killen i fråga, har en skyldighet som både man till sin fru och i samhället att inte ljuga, vilket ses som en plikt. Genom att inte ljuga så är hans handling rätt moraliskt rätt eftersom han är skyldig till att berätta sanningen för sin fru, oavsett resultat. Som jag också kom fram till i konsekvensetik-uppgiften så är det också bättre att säga sanningen eftersom det är moraliskt rätt och bådar mer gott än ont (baserat på deras förhållande och ärlighetslöfte).

Dock så kan man även tänka att Simon, eftersom han inte besvarade kyssen med främlingen, inte gjort något fel och därför inte är skyldig att berätta något för Amelia. Man kan också tycka att han inte är skyldig att berätta något om Amelia INTE frågar om ”något hänt” eller liknande.

Men Simon vet att det är en viktig händelse ändå och känner sig skyldig, trots att han vet att han inte gjort något från sin sida. Varför känner han sig skyldig om han håller det hemligt från Amelia?

Jo eftersom att det på ett sätt räknas som otrohet när du är intim med någon annan än din partner och eftersom att i deras situation så har de ett ärlighetslöfte där de alltid ska vara ärliga om allting med varandra, vad det än är.

Om man ska utgå ifrån plikt utifrån religioner så är det inte tillåtet att vara otrogen och även på det sättet så ser Simons situation fel ut även om han inte besvarat kyssen. Därför anses det mer rätt än ”fel” att berätta för Amelia om vad som hänt, så att både han slipper skuldkänslor och så att Amelia får mer förtroende för sin man.

Det hade varit dåligare för deras förhållande/äktenskap om Amelia hade fått reda på det här senare (och möjligen av någon annan) istället för på en gång och därför är det moraliskt rätt om Simon berättar så snabbt som möjligt eftersom att i längden så varar ärligt längst och det är moraliskt fel att ljuga.

Så slutligen så ska Simon berätta för Amelia om händelsen eftersom det bådar mer gott än ont och eftersom att det är fel att ljuga.

KONSEKVENSETIK

I mitt etiska exempel skriver jag om Simon och Amelia som är ett nygift, jättekärt par. Simon går ut en kväll med sina vänner och pratar med en kvinna som sedan plötsligt slänger sig över honom och kysser honom. Simon besvarade inte kyssen men känner sig skyldig ändå. Han vet inte om han ska berätta för Amelia vad som hände och riskera ett stort gräl som kan möjligtvis leda till något värre eller om han ska hålla det för sig själv, bryta deras ärlighetslöfte och ha skuldkänslor.

Konsekvensetik innebär att man bedömer om en handling är rätt eller fel utifrån dess konsekvenser. Handlingen som får en positiv konsekvens är den rätta handlingen. Däremot finns det olika slags konsekvensetiker och ett exempel är utilitarism som i sin tur har flera olika typer som hedonisk utilitarism, preferentialism, regelutilitarism.

Enligt utilitarismen så är det rätta valet det som gynnar flest människor och inte bara för en människa/en själv. Preferensutilitarism står för att man ska sträva efter individens önskningar och att de går i uppfyllelse. Hedonisk utilitarism står för att man ska göra det bra för så många som möjligt i samhället. Regelutilitarism innebär att man handlar efter regler som t.ex, man får ej döda.

Simon älskar Amelia och de har lovat varandra att alltid vara ärliga. De har lyckats hålla det löftet men nu har det hänt något som kan hota deras äktenskap. Simon har ju nu två val. Antingen så berättar han vad som hände till Amelia med osäkerhet på vad som kan hända. Konsekvenserna till att han berättar kan vara allt från en ”lugnare” diskussion till ett jättestort gräl eller till att Amelia reagerar så hårt att hon behöver en paus, vilket kan leda till seperation. Dock i deras fall så har de varit tillsammans i flera år, är alltid ärliga med varandra och så besvarade Simon inte kyssen och är ärlig om det, vilket också kan betyda att Amelia inte tar händelsen så hårt och agerar inte på att jätte negativt sät. En fördel i den här situationen kan vara att just på grund av deras långa, kärleksfulla relation så är Amelia istället tacksam att han kommer och berättar det här och istället pratar med honom om det. Då har Simon inga skuldkänslor och han har inte heller brutit något löfte.

Men, om Simon inte berättar till Amelia vad som hände på klubben så kan det leda till att han känner sig skyldig eftersom att han brutit deras ärlighets-löfte och till slut kanske berättar efter en längre tid vilket då kan göra Amelia ännu argare eftersom han väntat så länge med att berätta. Fördelen med det här alternativet är att han slipper det han är mest orolig för: Amelias reaktion. Trots att han känner henne så bra efter alla dessa år så vet han ju inte hur hon kommer reagera just i den här situationen eftersom inget sådant har hänt förut. Han är rädd att hon kommer lämna honom så genom att hålla det för sig själv så slipper han veta hur hon reagerar och behöver inte heller ”såra” henne.

Så det finns båda för och nackdelar i den här situationen.

FÖR-OCH NACKDELAR MED ATT BERÄTTA

+ Han håller sig till ärlighets-löftet

+ Amelia uppskattar hans ärlighet, vilket gör att hon tror på honom mer (om att han inte besvarade kyssen)

+ Han känner sig lättad

+ Amelia kanske tar det lugnt och istället för att bli arg och gräla så sitter de och pratar/löser det istället.

Amelia blir arg → det blir ett stort gräl mellan dom

Grälet leder till ånger på Simons sida

Amelia blir osäker i förhållandet

FÖR- OCH NACKDELAR MED ATT INTE BERÄTTA:

+ Amelia vet inget → inget gräl, inget tjafs, ingen diskussion → inga problem

Han bryter deras ärlighets-löfte

Han känner sig skyldig

Han känner sig så skyldig att han berättar efter lång tid → vilket förargar Amelia mer än själva händelsen → och gör att hon tror mindre på att han var oskyldig i kyssen

– Amelia kanske lämnar honom/behöver paus eftersom hon blir osäker och sårad (beroende på om hon tror på att han inte besvarade kyssen)

Man kan se att det är fler negativa konsekvensern om Simon väljer att inte berätta än om han väljer att berätta och definivt fler positiva konsekvenser om han berättar än alternativt inte berättar. Berättar han så kommer han må bra och, om han känner Amelia rätt, så kommer hon också må bra eftersom de kommer att lösa det. Reagerar Amelia däremot negativt så kommer det leda till att de båda blir olyckliga och i extrema fall, skiljer sig men då har han åtminstonde varit ärlig. Men om han inte berättar och börjar känna sig skyldig så kommer han till slut känna sig tvungen att berätta och har det gått lång tid så kommer Amelia reagera starkare på faktumet att han väntade så länge med att berätta vilket kommer göra situationen mycket värre och konsekvenserna dåligare än i det första alternativet.

Så om Simon ska komma närmare en bra konsekvens så väljer han att berätta. Då utgår han även från regelutilitarism då han gör det för att inte ljuga och inte bryta sitt löfte.

Enligt mig så tycker jag att Simon ska berätta, med tanke på deras bakgrund. De har en väldigt stark, ärlig och kärleksfull relation och om han berättar direkt vad som hänt så kan han se hur Amelia reagerar och utifrån det välja hur han ska fortsätta med diskussionen. Han kan kontrollera, till en viss gräns, hur Amelias slutreaktion genom att tänka på hur han berättar osv.

Eftersom att det också till en viss del är kategoriserat under ”otrohet” (trots att han inte var skyldig) så är det också moraliskt fel men baserat på just Simons och Amelias äktenskap och relation till varandra så vore det rätt att berätta eftersom de även handlar om ärlighet i äktenskapet och eftersom att Amelia förväntar sig ärlighet så är det större chans att hon tar det på ett bra sätt än ett dåligt sätt.

ETISKT PROBLEM

Simon och Amelia är ett par som varit tillsammans i 6 år. De har bott tillsammans i fyra år och har varit gifta i några månader nu. Simon och Amelia har alltid varit ärliga med varandra och är fortfarande som ett nykärt par. Simon vill inte vara med någon annan än henne och skulle aldrig göra något för att såra henne.

En kväll bjuder Simons vänner ut honom till en killkväll. Simon följer med och ser fram emot en kväll med bara killarna. När de väl är i klubben så är det drinkar hit och alkohol dit och Simon är påverkad. När han står vid baren själv en stund så kommer det fram en tjej och flörtar med honom. De står och pratar en stund och plötsligt slänger sig tjejen över Simon och kysser honom. Simon blir alldeles till sig och tänker genast på Amelia och drar sig ifrån främlingen.

När han kommer hem samma natt kan Simon inte sova. Han känner sig skyldig trots att han inte besvarade kyssen och nervös. Han vet inte om han ska berätta för Amelia och om han gör det, hur hon kommer att reagera. De har ju trots allt lovat varandra att alltid vara ärliga.

Ska Simon berätta för Amelia och respektera sitt löfte om ärlighet men riskera att det blir ett stort gräl eller ska han hålla detta för sig själv, gå emot sitt löfte och ha skuldkänslor?