Alla inlägg av anonym

Jämförelse: pliktetik och konsekvensetik

Mitt etiska problem handlade om ett gisslandrama i Malmö där en medelålders man tagit en tvåårig pojke som gisslan. Frågan var om det var rätt av polisen att avvakta med att gå in och skjuta mannen för att kunna rädda de båda, med risk för att gisslantagaren dödar den lilla pojken, eller om det hade varit rätt att döda gisslantagaren för att vara helt säkra på att rädda pojken. http://www.filosofi.itinspiration.nu/?s=gisslandrama+malm%C3%B6

Konsekvensetik och pliktetik är två olika etiker som skiljer sig åt. Konsekvensetik är en etik där en handling avgörs vara rätt eller fel beroende på den blivande konsekvensen medans pliktetik är en etik där själva handlingen avgör om det är rätt eller fel, man ska följa det som plikten säger är rätt.

Jag tror varken på att pliktetik eller konsekvensetik skulle funka helt i praktiken i ett samhälle eftersom det i de båda etikerna handlar om värderingar och alla människor har olika värderingar och åsikter. Om jag till exempel använder mig av mitt etiska problem och konsekvensetiken så skulle det bli problematik om vissa anser att det är rätt att döda gisslantagaren direkt för att vara säker på att man räddar pojken medans vissa kanske anser att det är rätt att vänta med att skjuta för att ha en chans att få ut dem båda. En pliktetiker skulle i mitt etiska problem inte skjuta då det är fel att döda, trots att man riskerar att pojken dör. Men även om pojken hade dött så hade det varit konsekvensen och då hade det inte spelat någon roll eftersom han/hon/hen ändå följt plikten att inte döda.

Som jag sa så handlar det om värderingar och i många fall skulle det nog fungera om alla levde efter någon av de två etikerna men jag tror att det i för många fall skulle bli problem på grund av olika värderingar om vad som är rätt eller fel i olika situationer.

Om jag själv ska ta ställning till vilken av dessa som jag tycker om bäst så skulle jag utan tvekan välja konsekvensetiken. Jag anser att det är viktigare att konsekvensen av en handling blir rätt än att själva handlingen är rätt. Om jag till exempel använder mig av frågan om abort när jag jämför pliktetik och konsekvensetik och vi säger att en ung tjej som fortfarande studerar på gymnasiet och bor hemma blev gravid. Här skulle pliktetiken säga nej till att göra en abort då det är fel att ta ett liv. En konsekvensetiker skulle istället se till hur konsekvensen av detta blir och med omständigheterna så skulle det kanske inte vara det rätta för den tjejen att få ett barn vid den tidpunkten och då skulle det rätta bli att gör en abort.

Pliktetiken känns för mig som för hård och för problematisk. Konsekvensetiken är också problematisk men den ser till hur resultaten av en handling blir vilket jag fastnar för mer. Dessutom finns det en teori inom konsekvensetiken som heter utilitarism och den innebär att en rätt handling ska medföra maximal lycka till samtliga. Det är i många situationer svårt att göra precis alla lyckliga men jag gillar tanken runt detta vilket också får mig att gilla konsekvensetiken mer än pliktetiken.

Pliktetik

Mitt etiska problem handlade om ett gisslandrama i Malmö där en medelålders man tagit en tvåårig pojke som gisslan. Frågan var om det var rätt av polisen att avvakta med att gå in och skjuta mannen för att kunna rädda de båda, med risk för att gisslantagaren dödar den lilla pojken, eller om det hade varit rätt att döda gisslantagaren för att vara helt säkra på att rädda pojken. http://www.filosofi.itinspiration.nu/?s=gisslandrama+malm%C3%B6

För att kunna avgöra vad som är rätt och fel utifrån pliktetiken så måste jag först gå igenom vad pliktetik innebär.

Immanuel Kant är en av de största tyska filosoferna och även en av de främsta förespråkarna för pliktetik. Inom etiken är han mycket känd för sitt formulerande av det kategoriska imperativet som lyder: ”Handla endast efter den maxim om vilken du samtidigt kan vilja att den upphöjdes till allmän lag.” där maxim är en etisk regel som man av erfarenhet har lärt sig.

Som pliktetiker menar man att en handling är god om man handlar i enlighet med plikterna. Det vill säga att man ska handla utefter plikter och gör man detta så är handlandet rätt. Men vad är en plikt? Jo en plikt är något som betyder att man antingen har skyldighet att utföra en viss handling eller skyldighet att avstå från en viss handling. En plikt kan till exempel vara: ”man ska inte döda”, ”man ska inte ljuga” eller ”man ska inte stjäla”. Dessa tre är väldigt vanliga plikter som många människor lever efter. Till skillnad från konsekvensetik så ser inte alls en pliktetiker till konsekvensen för att avgöra om en handling är rätt eller fel vilket en konsekvensetiker gör. En handling kan alltså, enligt en pliktetiker vara rätt eller fel oberoende av hur konsekvensen blir.

Kritiken jag vill ge den här etiken är att det blir väldigt svårt att handla när två plikter krockar. Om vi till exempel tar plikten om att man inte ska ljuga. Vi säger att jag kan rädda livet på någon om jag ljuger, är det då rätt att ljuga som plikten säger att man inte får? För om jag är ärlig så dör någon som jag kunde ha räddat, vilket också säger emot plikterna. Här uppstår ett problem där två plikter krockar som är näst intill omöjligt att lösa, vilket gör det väldigt svårt att handla efter pliktetiken i alla lägen.

Om vi nu tar mitt exempel och tänker utifrån ett pliktetiskt perspektiv så är min första tanke att det var helt rätt av poliserna att avvakta med att skjuta gisslantagaren eftersom man, som plikten säger, inte ska döda. Men om situationen sett annorlunda ut så hade det uppstått problem. Om vi säger att gisslantagaren hade dödat den tvååriga pojken när poliserna avvaktade med att skjuta, då hade någon dött vilket inte är bra enligt pliktetiken, dessutom så hade det varit ett oskyldigt barn. Samma sak om poliserna hade gått in och skjutit gisslantagaren direkt, då hade också någon dött.

Här har vi ännu ett bra exempel på att pliktetiken inte riktigt fungerar i alla lägen, plikterna krockar och det blir omöjligt att handla i enlighet med plikterna.

 

Konsekvensetik

Mitt etiska problem handlade om ett gisslandrama i Malmö där en medelålders man tagit en tvåårig pojke som gisslan. Frågan var om det var rätt av polisen att avvakta med att gå in och skjuta mannen för att kunna rädda de båda, med risk för att gisslantagaren dödar den lilla pojken, eller om det hade varit rätt att döda gisslantagaren för att vara helt säkra på att rädda pojken. http://www.filosofi.itinspiration.nu/?s=gisslandrama+malm%C3%B6

För att jag ska kunna avgöra vad som är rätt utifrån konsekvensetiken måste jag först gå igenom var konsekvensetik är.

Konsekvensetik går ut på att man handlar utefter hur konsekvensen av handlingen blir. En konsekvensetiker rangordnar alltså de olika handlingsalternativen efter hur utfallet blir och sedan agerar utefter det. Handlingen kan vara god eller ond beroende på hur konsekvensen eller utfallet blir. Handlingens godhet eller ondhet varierar också efter vem det är som tar besluten. Inom konsekvensetiken så pratar man om utilitarism och regelutilitarism.

Utilitarism är en teori som anser att en rätt handling ska maximera lyckan för så många människor som möjligt och minimera lidandet. En utövare av utilitarismen agerar alltså efter konsekvensen och konsekvensen ska göra gott för så många människor som möjligt och dessutom göra lidandet så litet som möjligt.

Om vi tar mitt etiska problem utifrån ett utilitaristiskt perspektiv så var det rätt av polisen att avvakta med att skjuta gisslantagaren eftersom det slutade med att de båda överlevde. Detta resulterade i goda konsekvenser för gisslantagaren eftersom han inte dog, även för pojken, kanske främst för pojkens familj, för att han överlevde och även för de poliser som gick in och fick ut de båda levade eftersom de inte behövde skjuta någon.

Men om situationen hade sett annorlunda ut så hade även polisens beslut om att avvakta kunnat vara helt fel enligt utilitarismen. Till exempel om gisslantagaren hade dödat pojken när poliserna tog sig in, då hade konsekvensen inte alls fört med sig någon lycka, utan då hade poliserna, pojkens familj och människor runt om fått lida istället. Då är frågan om man hade tyckt att det rätta, enligt utilitarismen, hade varit att skjuta gisslantagaren direkt. Det är svårt att säga eftersom man bara kan granska det efter att händelsen skett, men om situationen sett ut så, hade det inte heller gett maximal lycka till alla eftersom gisslantagaren blir skjuten och eftersom en utilitarists handlingar ska maximera lyckan för alla, så måste även konsekvensen för gisslantagaren bli så god som möjligt. Men i just den situationen så finns det inga andra val än att gisslantagaren dödar pojken eller att polisen dödar gisslantagaren vilket i båda fallen betyder lidande för någon eller några.

En annan teori som är en variant av utilitarismen är regelutilitarism. Enligt regelutilitarismen så ska konsekvensen av en handling maximera lyckan för så många som möjligt men detta ska ske med hänsyn till regler och lagar. Problemet här blir att regelutilitaristerna kan agera olika beroende på vem det är som bestämmer reglerna och vart i världen de bor, eftersom man har olika regler och lagar i olika länder.

Så, vad hade varit rätt att göra i mitt etiska problem enligt en utilitarist? Jag anser då att det hade varit rätt att göra som polisen gjorde, att avvakta med att skjuta gisslantagaren för att rädda livet på de båda, då blir ingen lidande och man följer alla regler om att man inte ska döda. Men det är också så att polisen får skjuta brottslingen om hen utger ett allvarligt, dödligt hot för någon annan människa. Så om polisen misstänkte att gisslantagaren skulle döda pojken så hade det även varit rätt. Problemet som uppstår då är att det inte medför maximal lycka för alla eftersom gisslantagaren blir skjuten, men eftersom det i den här situationen inte finns någon konsekvens som inte medför lidande för någon så måste man agera efter det som resulterar i mest lycka och minst lidande.

Ett problem jag ser med utilitarismen är att i många situationer är det omöjligt att alla får ut lycka av konsekvensen av en viss handling. Då blir det problematiskt eftersom utilitarism ska vara maximal lycka för alla men när detta inte går så blir någon lidande vilket leder till att utilitarismen inte fungerar i alla situationer.

 

Gisslandrama Malmö

Strax före klockan 17 den 11 oktober 2010 pågick ett gisslandrama i en galleria i Malmö. Det var en medelålders man som tagit en tvåårig pojke som gisslan. Mannen var beväpnad med en jaktkniv som vapen. Det var ett stort polispådrag utanför den gamla gallerian som vid tidpunkten höll på att byggas om till kontor

Polisen hade koll på mannens identitet men han hade ingen relation till barnet. Det var heller inte känt om mannen hade några krav för att släppa pojken.

Runt 17.30 – tiden tog sig 4-5 poliser in i byggnaden beväpnade med k-pistar och de lyckades få ut de båda levande. Den här gången slutade det bra, båda överlevde men vad hade man gjort om mannen hotat med att döda pojken när poliserna tog sig in?

Hade det varit rätt att skjuta gisslantagaren för att rädda den tvååriga pojken?

Eller hade det varit rätt att avvakta med att skjuta gisslantagaren för att rädda dem båda?